Dit concludeert onderzoeksbureau CE Delft in een nieuw onderzoeksrapport. Dat verschijnt aan de vooravond van een belangrijke bijeenkomst van de milieucommissie van de International Maritime Commission (IMO). Op deze zogenoemde MEPC 80, die volgende week in Londen plaatsvindt, worden naar verwachting nieuwe doelstellingen geformuleerd om de uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart te verminderen.

Doelstelling

Tot nu toe hebben de IMO-lidstaten alleen de afspraak gemaakt dat die tegen 2050 met 50% verminderd moet zijn. Veel lidstaten vinden dat die doelstelling veel te ver in de toekomst ligt en willen dat er tussentijdse en ambitieuzere doelstellingen komen. Inmiddels liggen er voorstellen op tafel voor emissiereducties tussen 29 en 50 % voor 2030 en tussen 50 en 96 % voor 2040.

Om het debat over emissiereductie te ondersteunen, heeft CE Delft het maximale reductiepotentieel voor de scheepvaartsector gemodelleerd. Daaruit blijkt dat het technisch mogelijk is voor de internationale scheepvaart om de CO2-uitstoot van tegen 2030 met 28 tot 47% te verminderen, als de sector alle beschikbare technische maatregelen inzet.

Dit zou een vermindering van de uitstoot van 175 tot 300 miljoen CO2-equivalent (CO2-e) per jaar opleveren. Zodoende zou tot aan het eind van het decennium de uitstoot van tussen de 500 en een miljard ton CO2-e vermeden kunnen worden, aldus de onderzoekers van CE Delft.

Langzamer varen

Ongeveer de helft daarvan kan worden bereikt door langzamer te gaan varen, met 20 tot 30%, en operationele maatregelen door te voeren om het brandstofverbruik te verminderen. Het bureau heeft daarbij rekening gehouden dat de capaciteit van de mondiale vloot moet worden uitgebreid als de gemiddelde snelheid omlaag gaat.

Ruwweg een kwart van de reductie kan volgens CE Delft behaald worden door maximaal gebruik te maken van wind-ondersteunde aandrijving. Het resterende kwart moet komen uit de inzet van 5-10% duurzame brandstoffen, waaronder ammoniak.

Extra kosten

Deze maatregelen stellen de sector voor forse extra kosten, die slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden door de uitgespaarde brandstofkosten. Afhankelijk van de scenario’s, 20 of 30% langzamer varen, 5 of 10% duurzame brandstof, lopen de extra kosten uiteen van vijftien tot 34 miljard dollar per jaar. Daardoor zouden de totale kosten van het wereldwijde goederenvervoer over zee met 6 tot 14% omhoog gaan.

Volgende week zal blijken of de lidstaten van de IMO tot ambitieuzere klimaatdoelstellingen kunnen komen. Besluitvorming binnen dit agentschap van de Verenigde Naties verloopt notoir traag. Dat was enkele jaren geleden aanleiding voor de Europese Unie om een eigen klimaatbeleid voor de scheepvaart op te zetten, waardoor volgend jaar een CO2-heffing voor de sector wordt ingevoerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement