Die notitie gaat rond onder deelnemers aan de conferentie van de milieucommissie (MEPC) van de International Maritime Organization (IMO) deze week in Londen. Daar staat de aanscherping van het klimaatbeleid voor de scheepvaart, goed voor 3% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, op de agenda. Tot nu toe is de IMO-doelstelling een reductie met 50% in 2050, maar er is consensus dat die achterhaald is.

In de notitie noemt China het streven naar een nulemissie scheepvaart in 2050 ‘een onrealistische visie, gepusht door ontwikkelde landen’. ‘Dit zal de duurzame ontwikkeling van de internationale scheepvaart ernstig belemmeren, de kosten van de toeleveringsketen aanzienlijk verhogen en het herstel van de wereldeconomie negatief beïnvloeden’, aldus de opstellers van de notitie.

Compenseren

In plaats daarvan zou er een akkoord moeten komen over ‘netto nulemissie rond het midden van de eeuw’. Het verschil is dat de verbranding van fossiele brandstoffen dan gewoon mogelijk blijft, zo lang de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt.  De timing, rond het midden van  de eeuw, sluit bovendien aan bij de Chinese doelstelling om in 2060 CO2-neutraal te zijn. Volgens het Akkoord van Parijs moet dat al in 2050 het geval zijn, maar de scheepvaart wordt in dit verdrag niet genoemd.

China maakt volgens Reuters ook bezwaar tegen voorstellen voor een wereldwijde CO2-heffing op brandstoffen, die volgens veel deskundigen nodig is om het prijsverschil tussen traditionele en duurzame brandstoffen te overbruggen. Volgens Beijing leidt zo’n heffing tot ‘een aanzienlijke stijging van de kosten van zeevervoer’ en is het eigenlijk een verkapte poging van ontwikkelde landen om hun eigen concurrentiepositie te beschermen.

Zekerheid

De oproep om in 2050 tot een emissieloze scheepvaart te komen, kwam uit de mond van secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, waarvan de IMO onderdeel is. Volgens de VN-chef moeten er vanaf 2030 ‘ambitieuze en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen gelden om de emissies door de scheepvaart in absolute cijfers te verminderen en het gebruik van duurzame brandstoffen te vergroten’. Volgens hem biedt dat ‘de zekerheid die de industrie en investeerders nodig hebben’.

De Chinese delegatie op de conferentie in Londen wilde de authenticiteit van de notitie niet bevestigen. In plaats daarvan liet een woordvoerder optekenen dat China ‘de inspanningen van de IMO om de klimaatverandering aan te pakken zeer waardeert en actief ondersteunt’. Daarbij zou de internationale scheepvaartclub ‘het principe van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden moet volgen’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement