‘Shortsea moet voorsprong zien te behouden op wegtransport’

Moderne, jonge vloot

De shortsea-sector heeft veel potentie verder te groeien als modaliteit, met name op de routes richting Scandinavië. Dat is wenselijk, concludeert het ministerie van IenW, want de inzet van shortsea schepen helpt in het terugdringen van congestie in de haven. Bovendien zijn de schepen duurzamer dan trucks.

Nederland heeft een relatief jonge en moderne vloot, wat groei kansrijk maakt. Foto: Adrie Oosterwijk, Shutterstock

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet door onderzoeksbureau Ecorys, wat de potentie is van shortsea shipping op de noordelijke vaarroutes. De conclusie is dat de shortsea sector in Nederland goed is ontwikkeld en dat de  goederenstromen stromen langs de corridor Zuid en ook naar de noordelijke bestemmingen inderdaad verder kunnen groeien.

De uitgangspositie van de Nederlandse short sector is gunstig. In vergelijking met andere EU-lidstaten is de vloot relatief jong en modern. Nederlandse reders zetten in op verduurzaming, onder andere door installaties voor walstroom en aandrijving op alternatieve brandstoffen, zoals methanol, waardoor ze hun internationale positie kunnen versterken.

De onderzoekers zien vooral kansen voor onder meer gekoeld transport naar Scandinavië of niet-gecontaineriseerde ladingen en het aanlopen van kleine havens in die regio. Op dit moment neemt Noorwegen bijvoorbeeld veel versproducten af uit ons land, die nu via wegtransport worden vervoerd; dat zou potentieel via gekoeld transport via short shipping kunnen, aldus de onderzoekers.

Voorsprong

Het is essentieel dat de shortsea sector ‘de voorsprong’ op wegtransport dan wel weet te behouden, stelt het rapport. Want: ‘shortsea shipping zou een duurzaam alternatief zijn voor wegtransport, wat kan bijdragen aan modal shift doelstellingen en terugdringing van het congestieprobleem in havens.’

Dat kan onder andere door te blijven investeren in duurzame schepen, zowel in het ontwerp van het schip als de energiedrager van het schip. Om nog beter inzicht te krijgen in de verdere kansen voor de sector is meer onderzoek nodig. Dan moet worden gekeken naar stromen die nu niet gecontaineriseerd zijn, zoals producten die nu nog worden vervoerd in bulk, maar in ‘big bags’ verpakt zouden kunnen worden. Ook een deel van het vervoer in huif- en koeltrailers zou per (koel)container kunnen worden vervoerd.

Verschuiving

Kansen zijn er volgens het onderzoek genoeg. Onder andere doordat productielocaties van Azië naar Europa verschuiven, waardoor nieuwe goederenstormen ontstaan die ook goed door shortsea ships kunnen worden vervoerd.

Daarnaast speelt de noodzaak naar verduurzaming een grote rol: de uitstoot van een containerschip in de kustvaart per tonkilometer is meer dan vier keer zo laag als die van een zware trekker-oplegger. Daar komt nog eens bij dat zeehavens kampen met congestie op de deep sea terminals en achterlandstromen worden gehinderd door congestie. Volgens het onderzoek is shortsea shipping dan ook een duurzaam alternatief die kan bijdragen aan modal shift doelstellingen en terugdringing van het congestieprobleem.

Zwakte

Zwakte van het rapport is, zo melden de onderzoekers zelf ook, dat het is gebaseerd op gegevens uit 2018 en de wereld sindsdien is veranderd. Ook is er nog onvoldoende inzicht in het type goederen dat worden vervoerd en is meer inzicht en actuele data nodig. In het onderzoek gaat het om routes van en naar Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland, de Baltische staten, Polen en de Duitse havens Bremen en Hamburg. Oekraïne, Rusland en Belarus zijn niet meegenomen vanwege het conflict.

‘Shortsea moet voorsprong zien te behouden op wegtransport’ | NT

‘Shortsea moet voorsprong zien te behouden op wegtransport’

Moderne, jonge vloot

De shortsea-sector heeft veel potentie verder te groeien als modaliteit, met name op de routes richting Scandinavië. Dat is wenselijk, concludeert het ministerie van IenW, want de inzet van shortsea schepen helpt in het terugdringen van congestie in de haven. Bovendien zijn de schepen duurzamer dan trucks.

Nederland heeft een relatief jonge en moderne vloot, wat groei kansrijk maakt. Foto: Adrie Oosterwijk, Shutterstock

Dit artikel verder lezen?

Word abonnee voor 17,00 10,20 per login / per maand en krijg toegang tot alle premium artikelen.

Bekijk aanbieding