De VROM-inspectie, die de dwangsom oplegt, zegt dat omwonenden in de gemeenten Zuidhorn en Tytjerksteradeel te veel geluidsoverlast ondervinden van voorbijdenderende treinen. De goederentreinen volgen normaal een andere route, maar vanwege werken aan een spoorbrug moeten ze tijdelijk over de lijn Leeuwarden-Groningen. Eén van de opties volgens de spoorbeheerder is langzamer rijden door de dorpskernen. Tegen 21 augustus moet het bedrijf een oplossing vinden, zoniet wordt de dwangsom omgezet in een boete.