Toch lading Betuweroute naar binnenvaart?

Maatwerk

Minister Schultz lijkt bereid om opnieuw te onderzoeken of er lading van spoor naar water kan verschuiven.

Dit meldt Koninklijke BLN-Schuttevaer op basis van contacten met het departement naar aanleiding van de overschrijding van het toegestane aantal treinen met gevaarlijke stoffen op een aantal trajecten. Dat is een gevolg van de verschuiving van lading van de Betuweroute naar andere routes. Volgens de brancheorganisatie ‘blijft men halsstarrig zoeken naar mogelijkheden binnen het bestaande spoornetwerk’, hoewel de binnenvaart in veel gevallen een alternatief kan zijn.

BLN-Schuttevaer wijst op een door het ministerie van I en M besteld TNO-rapport, waaruit zou blijken dat 50% van de lading die over de Betuweroute gaat net ze goed door de binnenvaart kan worden vervoerd. Minister Schultz heeft herhaaldelijk in antwoord op Kamervragen gezegd dat de binnenvaart maar een zeer beperkt alternatief is en dat de modaliteitenkeuze een zaak van verladers is.

BLN-Schuttevaer erkent dat laatste en schuift de projectorganisatie Maatwerk naar voren ‘om een concrete verkenning te laten doen voor mogelijke verschuivingen’. Die is in 2010 opgezet met het doel meer verladers te bewegen voor de binnenvaart te kiezen. Volgens directeur Hester Duursema is er ‘een afspraak in de maak om hier werk van te maken’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Toch lading Betuweroute naar binnenvaart? | NT

Toch lading Betuweroute naar binnenvaart?

Maatwerk

Minister Schultz lijkt bereid om opnieuw te onderzoeken of er lading van spoor naar water kan verschuiven.

Dit meldt Koninklijke BLN-Schuttevaer op basis van contacten met het departement naar aanleiding van de overschrijding van het toegestane aantal treinen met gevaarlijke stoffen op een aantal trajecten. Dat is een gevolg van de verschuiving van lading van de Betuweroute naar andere routes. Volgens de brancheorganisatie ‘blijft men halsstarrig zoeken naar mogelijkheden binnen het bestaande spoornetwerk’, hoewel de binnenvaart in veel gevallen een alternatief kan zijn.

BLN-Schuttevaer wijst op een door het ministerie van I en M besteld TNO-rapport, waaruit zou blijken dat 50% van de lading die over de Betuweroute gaat net ze goed door de binnenvaart kan worden vervoerd. Minister Schultz heeft herhaaldelijk in antwoord op Kamervragen gezegd dat de binnenvaart maar een zeer beperkt alternatief is en dat de modaliteitenkeuze een zaak van verladers is.

BLN-Schuttevaer erkent dat laatste en schuift de projectorganisatie Maatwerk naar voren ‘om een concrete verkenning te laten doen voor mogelijke verschuivingen’. Die is in 2010 opgezet met het doel meer verladers te bewegen voor de binnenvaart te kiezen. Volgens directeur Hester Duursema is er ‘een afspraak in de maak om hier werk van te maken’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement