De oproep richting de Kamer is onderschreven door KNV, RailGood, Evofenedex, DB Cargo, Branche Organisatie Zeehavens, FNV Spoor en CNV Vakmensen.

Regeerakkoord

‘We staan achter het pakket en zijn blij met de vaart die staatssecretaris Van Veldhoven brengt in het nakomen van de afspraken uit het regeerakkoord om het spoorgoederenvervoer te stimuleren’, licht RailGood-directeur Hans-Willem Vroon toe.

Hij wil echter wel dat de Tweede Kamer ervoor zorgt dat de spoorgoederensector niet voor verrassingen komt te staan bij de uitvoering van het pakket. Er zijn namelijk nog diverse open eindjes.

Ambtenaren

‘We moeten voorkomen dat de vierde en vijfde macht, namelijk de ambtenaren en ProRail, daarbij hun eigen dingen doen en wij als sector voor negatieve verrassingen komen te staan. We hebben elkaar nodig en werken op sommige vlakken goed samen. Maar als je hen hun eigen gang laat gaan, kom je van de regen in de drup’, zegt Vroon.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer. De staatssecretaris wil jaarlijks 12 tot 14 miljoen euro beschikbaar stellen om de kosten van het gebruik van het spoor te verlagen.

Hiermee wordt goederenvervoer per spoor aantrekkelijker, zodat er minder gebruik wordt gemaakt van vrachtwagens. Ook wordt hiermee invulling gegeven aan het regeerakkoord dat de kosten voor het gebruik van spoor in lijn wil brengen met de omliggende landen.

Gebruiksvergoedingen

‘Het baart ons zorgen dat we merken dat tegelijkertijd gebruiksvergoedingen voor het goederenvervoer zijn verhoogd, waardoor een deel van deze subsidie teniet wordt gedaan’, meldt de sector in de petitie. Vanaf 2020 komt er een nieuwe systematiek voor de gebruiksvergoeding. De sector is bang dat deze nieuwe systematiek leidt tot tariefsverhogingen voor het spoorgoederenvervoer en vraagt de Tweede Kamer dat te voorkomen.

Verder is de branche bang dat passagierstreinen te vaak voorrang krijgen bij de capaciteitsverdeling. Voldoende spoorcapaciteit is cruciaal voor groei van de sector die met het maatregelenpakket wordt beoogd.

Programma Hoogfrequent Spoor

‘We begrijpen de beslissing om met het Programma Hoogfrequent Spoor het reizigersvervoer aantrekkelijker te maken door elke tien minuten een trein te laten rijden. Dit staat echter op gespannen voet met goederenstromen van de Nederlandse havens, industrie en distributiecentra die ook over het spoor afgewikkeld moeten worden. We vragen de Kamer dit niet uit het oog te verliezen en bij de staatssecretaris te verzoeken om spoorgoederenvervoer te borgen in het besluit capaciteitsverdeling’, melden de partijen in de petitie.

Ook vrezen ze voor hoge kosten voor de ombouw naar spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Nederland kent een lappendeken van verschillende beveiligingssystemen. Dit maakt spoorgoederenvervoer in Nederland fors duurder. Het zal volgens hen met de huidige plannen nog decennia duren voordat alle spoorwegen zijn voorzien van ERTMS. Tot die tijd moet een locomotief met al deze verschillende veiligheidssystemen worden uitgerust.

ERTMS

Ondanks beschikbare Europese en nationale subsidies ontbreekt het de sector aan financiële draagkracht om de grote investeringen in een nieuwe versie van ERTMS te doen. ‘Dit in combinatie met serieuze risico’s als gevolg van technologische onzekerheden en vertraging bij de ingebruikname maken private financiering momenteel onmogelijk. Het zou goed zijn als de staatssecretaris zich maximaal inzet om deze extra kosten minimaal te houden voor de spoorgoederenvervoerders, zoals ook voor de NS het geval is’, aldus de sector.