Wat zijn op dit moment de belangrijkste uitdagingen?

We gaan in kaart brengen waar de logistieke laadvraag gaat plaatsvinden. Op welke bedrijventerreinen? En hoeveel laadinfrastructuur moet daar dan komen en wat is het effect daarvan op het energienet? De verwachting is dat 80% van de e-trucks op eigen terrein wordt opgeladen, de rest gebeurt in de openbare ruimte of op semi-private terreinen.

Hoeveel stroom is daarvoor nodig? En is die beschikbaar?

Dat is sterk afhankelijk van hoe we ermee omgaan. Opladen vraagt veel stroom. Maar de vraag is of we dat allemaal tegelijk doen? Durven we op bedrijventerreinniveau stroom met elkaar te delen? Bijvoorbeeld dat de één overdag laadt en de ander ‘s nachts. Dan is er vaker restcapaciteit over. Daar gaan we nu achter proberen te komen.

Albert Heijn heeft nu al problemen met het aanvragen van extra stroomcapaciteit, onder meer bij het dc in Zaandam. Ze moeten tot eind 2027 wachten. Dat klinkt nogal zorgwekkend.

Klopt. We zitten in diverse transities. We willen elektrisch vervoer, woningen moeten van het gas af, de industrie moet elektrificeren. Ondertussen werken we steeds meer vanuit de cloud, datacenters vragen ook energie. We kijken nu samen met de netbeheerders welke vraag er op ons af komt. Maar de uitdaging is groot. We hebben de neiging om te laat naar de netbeheerder te gaan. Die betrekken we nu eerder in het proces.

Wat als de buurman al wel een zware aansluiting heeft aangevraagd en er daardoor geen ruimte meer is voor een ander.

Je moet het straks wel op bedrijventerrein samen regelen, want je wilt een level playing field. Het kan niet zo zijn dat een buurman die een half jaar eerder is met zijn aanvraag voor iemand anders alle stroom voor zijn neus weg kaapt. Dat moet je samen doen. Ik snap dat het spannend is omdat je ook concurrenten bent.

Samenwerken klinkt altijd mooi. Maar in de praktijk is het weerbarstiger. Zeker als je ervoor kunt zorgen dat een concurrent niet kan inschrijven op een tender met zero emissie-eisen omdat hij onvoldoende oplaadcapaciteit heeft.

Ik snap dat de wereld zo werkt. Maar toch is dat de oplossing. Je zou ook aan een stopcontact-op-land oplossing kunnen denken, waarbij iedereen gezamenlijk kan inpluggen om de stroom te delen. Een gemeente kan hierin een rol spelen. Maar de transportsector heeft ook een eigen taakstelling, we kunnen niet overal de overheid verantwoordelijk voor maken.

Moeten logistieke partijen misschien beter kijken naar de stroomvoorziening bij de locatiekeuze van hun dc? Er is namelijk stroom genoeg in Nederland, alleen is het niet altijd op de juiste plek op het juiste moment beschikbaar.

Daarom kijken we naar oplossingen als smart grids en slim laden. Op termijn kan het ook via vehicle-to-grid. Hierbij levert een voertuig met een batterij energie terug aan het net of aan de buurman. Daar zijn straks misschien ook wel verdienmodellen voor.

Kun je wel verwachten dat logistieke bedrijven straks ook hun hele stroombeheer gaan regelen?

We ondersteunen de transportsector hierin. Zo maken we bepaalde business tools, zodat ze kunnen uitrekenen hoeveel ze nodig hebben voor hun wagenpark. Het aantal elektrische trucks ligt nog onder de tweehonderd, dus er zijn nog veel bedrijven die ondersteuning kunnen gebruiken.

Bij de gewone elektrische auto’s zijn er voldoende laadpalen. Alleen is het natuurlijk makkelijker een 11 kW-paal neer te zetten dan 10 x 250 kW.

Dat is inderdaad een uitdaging. Maar zeker als je ook overnight kunt opladen, heb je misschien niet zoveel vermogen nodig. Met een gebalanceerd stroomnet is er nu al veel mogelijk. Verder hebben we vanuit het personenvervoer geleerd dat een openbaar netwerk nodig is om de angst tot stilvallen tegen te gaan. Daarom gaan we ook aan de slag met een basisnetwerk voor de logistieke sector. Daarmee kun je dan langs de transportcorridors terecht.

Loopt de planning dan niet in de soep? Dan heb je geen gegarandeerde plek. Bovendien zijn partijen als Fastned op dit moment helemaal niet ingericht voor zware trucks.

Ik verwacht dat hiervoor reserveringssystemen komen. Daar ontkom je niet aan. Voor bedrijfszekerheid wil je inderdaad een groot deel op eigen terrein laden. Maar de range van vrachtwagens neemt toe en volstaat straks misschien al wel voor veel ondernemers. Dan is het prettig om een terugvaloptie te hebben via een publiek netwerk en hoef je misschien niet zelf alles te realiseren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement