De FNV-eisen blijken uit de voorstellenbrief die de grootste vakbond na een eerste overleg met werkgeversorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Vereniging Verticaal Transport (VVT) heeft gepubliceerd. De gesprekken begonnen vorige week vrijdag en moeten leiden tot een nieuwe cao per 1 januari 2023.

‘Gezien de economische ontwikkelingen en het voortdurende tekort aan werknemers vinden wij het voorstel om de lonen met 5% te verhogen gerechtvaardigd’, schrijft de FNV in de brief. Ook stelt de vakbond voor daar bovenop een algemene prijscompensatie (APC) in te voeren, waarbij de lonen elk jaar worden geïndexeerd om mee te stijgen met de inflatie.

Vakbond CNV heeft in zijn voorstellenbrief geen automatische prijscompensatie opgenomen, maar zet wel in op een forse verbetering van de salarissen. De Christelijke bond wil een cao met een looptijd van twee jaar, waarbij de lonen op 1 januari 2023 en 2024 met 5,9% omhoog gaan. Vakbond De Unie gaat de onderhandelingen in met een looneis van 13%.

Minimumloon

De bonden pleiten verder voor een minimumloon van 14 euro per uur, een reiskostenvergoeding en maatregelen om overwerk te voorkomen. Ook de pauze-staffel, een aftrek van loon, moet volgens de FNV van tafel. ‘Leden ondervinden dat zij onvoldoende van hun pauzes gebruik kunnen maken.’

Ook wil de FNV dat bedrijven meer gaan werken met vaste dienstverbanden en dat er afspraken komen over het terugdringen van het aantal uitzendkrachten. Werknemers zouden zo meer zekerheid moeten krijgen. Wat de bond betreft geldt dat ook voor zij-instromers.

Tenslotte willen de werknemers dat cursussen buiten werktijd vergoed worden. Sinds corona heeft het digitaal onderwijs een vlucht genomen, waardoor cursussen vaak ’s avonds of in het weekend worden gegeven.

De bonden zeggen nog geen voorstellen vanuit TLN en VVT te hebben ontvangen. Die zouden volgens de bond eerst de plannen willen afwachten die het kabinet presenteert op Prinsjesdag. Het volgende overleg staat op 28 september gepland.

De huidige cao loopt eind dit jaar af. Die afspraken kwamen vorige zomer, ver na het aflopen van de voorgaande cao, tot stand na maandenlang moeizaam onderhandelen. De werknemers kregen er toen per 1 juli 3,5% bij, met nog eens een verhoging van 3,25% per 1 januari van dit jaar.

Tijdig beginnen

De partijen spraken bij het sluiten van de lopende cao met elkaar af om tijdig te beginnen met de cao-onderhandelingen voor 2023, om niet opnieuw te laat te zijn met het sluiten van een overeenkomst.

De collectieve arbeidsovereenkomst beroepsgoederenvervoer geldt voor ruim 150.000 mensen in transport en logistiek, onder wie circa 90.000 truckers.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement