De controles vonden plaats in Venlo, het Belgische Kruibeke en Lamain en het Luxemburgse Sterpenich. Op de controleplaatsen waren inspecteurs van de ILT, de Belgische overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de Luxemburgse Administratie voor Douane en Accijnzen aanwezig.

De gezamenlijke controle richtte zich vooral op de naleving van de rij- en rusttijden en op het correct gebruik van de tachograaf. België, Nederland en Luxemburg willen controles van wegvervoer beter op elkaar afstemmen. In 2014 legden ze dat vast in het Benelux-verdrag van Luik.