Dat meldt het Duitse transportvakblad DVZ. Cursussen en examens om de basiskwalificatie code 95 te behalen, worden nu uitsluitend in het Duits afgelegd. Dat terwijl een groot deel van de vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa komt en de Duitse taal niet of onvoldoende machtig is.

Duitsland wil de regelgeving in het licht van het aanhoudende chauffeurstekort nu versoepelen. De overheid kijkt ook naar de inzet van tolken als mogelijke oplossing.

Ook in België

De spraakverwarring is ook in België onderwerp van gesprek. Examens worden er afgelegd in de lokale taal van het gewest, dus Nederlands, Frans of Duits. Het is niet geoorloofd om een tolk mee te nemen naar een cursus of examen. De Belgische transportfederatie Febetra pleitte eerder al voor een aanpassing van deze regels.

De kwalificatie code 95 moet om de vijf jaar worden verlengd door minimaal 35 uur aan bijscholing.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement