Dat blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In de gehele Europese Unie was het cabotagevervoer vorig jaar goed voor ruim 50 miljard tonkilometer. In Nederland was dat 1,8 miljard tonkilometer.

Het cabotagetransport is de enige tak van het wegvervoer die vorig jaar zo duidelijk kromp. Het totale wegtransport in de EU bleef met 1.920 miljard tonkilometer op een vergelijkbaar niveau als een jaar eerder. Het internationale transport, goed een kwart van het totaal, groeide met 1%. Het nationale vervoer nam met 0,1% af.

‘Cooling off’

Sinds februari 2022 gelden in Europa nieuwe regels voor het cabotagevervoer. Transporteurs mogen daardoor (net als voorheen) drie cabotageritten uitvoeren in zeven dagen, maar moeten daarna een ‘cooling off’-periode van vier dagen in acht nemen. Zij mogen na de laatste cabotagerit gedurende die afkoeltijd niet met dezelfde truck in hetzelfde land cabotagetransporten uitvoeren. Op overtreding van deze regels, die een belangrijk onderdeel vormen van het EU-Mobiliteitspakket, staan in veel landen forse straffen.

Cabotage is van oudsher een belangrijke activiteit voor veel Oost-Europese vervoerders. Sinds de aanscherping van de regels in 2022 is het voor hen aantrekkelijker geworden om voertuigen in het buitenland te registreren of zelfs vestigingen te openen in andere landen, waardoor het Mobiliteitspakket een ware verhuisgolf heeft aangewakkerd.

Herstel

Eurostat ziet in de vervoerscijfers bevestiging dat het Europese wegvervoer zich in 2021 en 2022 heeft hersteld van de coronacrisis. ‘Het transport over de weg is niet alleen opgeveerd, maar laat ook groei zien ten opzichte van de jaren voor 2020.’ Uit de Eurostat-cijfers blijkt verder dat de totale vervoersprestatie in Nederland vorig jaar iets afnam ten opzichte van een jaar daarvoor. In totaal ging het om 67 miljard tonkilometer, tegen ruim 70 miljard tonkilometer in 2021. De afname was in zowel het binnenlands als het grensoverschrijdende vervoer zichtbaar.

Het levensmiddelenvervoer bleef met 317 miljard tonkilometer (17%) vorig jaar het Europese wegvervoer domineren, gevolgd door transport van landbouwproducten (11%). Eurostat constateert een opvallende stijging in het pakketvervoer (+4,7%), terwijl het vervoer van meubelen (-6,2%), chemische producten (-6,1%) en hout (-5,3%) juist flink afnam.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement