Om er voor te zorgen dat deze controles geen invloed hebben op de goederenafhandeling en -opslag, zijn in het Amsterdam- Noordzeekanaalgebied procedure-afspraken gemaakt.
Tijdens de proefperiode, die loopt tot 1 januari 1992, zal ervaring worden opgedaan met de naleving EG-richtlijn en de afgesproken procedures, zodat de controles van 1 juli 1992 soepel kunnen worden uitgevoerd. Deelnemers aan de proef zijn de Scheepvaartvereniging Noord, de douane en Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees.
Staatssecretaris drs.J.D. Gabor van Landbouw zei bij de start van de proef te hopen dat het Nederlandse controle-systeem waarde zal toevoegen aan de producten die via Nederland worden ingevoerd. “Dat een produkt door deze controle is gekomen zou als een kwaliteitskenmerk moeten worden gezien” , aldus Gabor.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement