Advies onderzoekers: instellen van Noordelijk Terminalschap

Vervolg van pagina 3

De Nederlandse Spoorwegen hebben al aangekondigd de huidige terminal in Kampen om bedrijfseconomische redenen te willen sluiten en zijn nu met de exploitant op zoek naar een alternatief in de regio. Omdat het om continentale terminals gaat, is het volgens de onderzoekers van OOM/Logitech mogelijk dat een weg/rail-opstappunt in Zwolle kan bestaan naast een weg/waterterminal in Kampen of Meppel. Het gaat dan om maximaal 5.000 containers.
Hoewel bij het lokatie-onderzoek rekening is gehouden met lage investeringskosten, bedragen de investeringen voor de infrastructuur op en rond de terminal ruim vijf miljoen gulden. De onderzoekers wijzen “op de rol die de overheid zou kunnen spelen in de stimulering van het gecombineerd vervoer. Deze rol heeft betrekking op met name de investeringen in de infrastructuur. Daartoe zou de overheid in Noord- Nederland over kunnen gaan tot de oprichting van het (Noordelijk) Terminalschap.”
In dit Noordelijk Terminalschap zouden de provinciale en gemeentelijke overheden samen de terminals moeten beheren en die verhuren aan de exploitanten. Niet alleen de toekomstige (water)terminals, maar ook de bestaande railterminals in de noordelijke provincies zouden in dit Noordelijk Terminalschap moeten worden opgenomen. Exploitanten en overig betrokken bedrijfsleven kunnen het terminalschap adviseren in de vorm van een noordelijke transportadviesraad.
“Op deze wijze kan over de vrije en niet schadelijke concurrentie tussen de diverse (gecombineerd) vervoerswijzen worden gewaakt.” In deze opzet kan ook worden gezorgd voor afstemming van de infrastructurele investeringen. Tevens wordt zodoende wildgroei (‘sporthalleneffect’) van terminals voorkomen.

De betrokken provincies en gemeenten onderschrijven de uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek. Drs R. Lanning, Overijssels Gedeputeerde voor verkeer en vervoer, noemde de uitkomsten veelbelovend en zei ook te voelen voor het idee van een Noordelijk Terminalschap.
“Uiteraard is het een goede zaak als de verschillende initiatieven op het gebied van gecombineerd vervoer in de regio op elkaar worden afgestemd. VEErdat de oprichting van zo’n Noordelijk Terminalschap een feit is, zal er echter nog het nodige water door de IJssel en het Zwarte Water stromen.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Advies onderzoekers: instellen van Noordelijk Terminalschap | NT

Advies onderzoekers: instellen van Noordelijk Terminalschap

Vervolg van pagina 3

De Nederlandse Spoorwegen hebben al aangekondigd de huidige terminal in Kampen om bedrijfseconomische redenen te willen sluiten en zijn nu met de exploitant op zoek naar een alternatief in de regio. Omdat het om continentale terminals gaat, is het volgens de onderzoekers van OOM/Logitech mogelijk dat een weg/rail-opstappunt in Zwolle kan bestaan naast een weg/waterterminal in Kampen of Meppel. Het gaat dan om maximaal 5.000 containers.
Hoewel bij het lokatie-onderzoek rekening is gehouden met lage investeringskosten, bedragen de investeringen voor de infrastructuur op en rond de terminal ruim vijf miljoen gulden. De onderzoekers wijzen “op de rol die de overheid zou kunnen spelen in de stimulering van het gecombineerd vervoer. Deze rol heeft betrekking op met name de investeringen in de infrastructuur. Daartoe zou de overheid in Noord- Nederland over kunnen gaan tot de oprichting van het (Noordelijk) Terminalschap.”
In dit Noordelijk Terminalschap zouden de provinciale en gemeentelijke overheden samen de terminals moeten beheren en die verhuren aan de exploitanten. Niet alleen de toekomstige (water)terminals, maar ook de bestaande railterminals in de noordelijke provincies zouden in dit Noordelijk Terminalschap moeten worden opgenomen. Exploitanten en overig betrokken bedrijfsleven kunnen het terminalschap adviseren in de vorm van een noordelijke transportadviesraad.
“Op deze wijze kan over de vrije en niet schadelijke concurrentie tussen de diverse (gecombineerd) vervoerswijzen worden gewaakt.” In deze opzet kan ook worden gezorgd voor afstemming van de infrastructurele investeringen. Tevens wordt zodoende wildgroei (‘sporthalleneffect’) van terminals voorkomen.

De betrokken provincies en gemeenten onderschrijven de uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek. Drs R. Lanning, Overijssels Gedeputeerde voor verkeer en vervoer, noemde de uitkomsten veelbelovend en zei ook te voelen voor het idee van een Noordelijk Terminalschap.
“Uiteraard is het een goede zaak als de verschillende initiatieven op het gebied van gecombineerd vervoer in de regio op elkaar worden afgestemd. VEErdat de oprichting van zo’n Noordelijk Terminalschap een feit is, zal er echter nog het nodige water door de IJssel en het Zwarte Water stromen.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement