A73 komt aan oostkant Maas

DEN HAAG – De rijksweg A73 tussen Venlo en Roermond wordt als snelweg aangelegd op de oostelijke oever van de Maas. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. De regering geeft daarmee gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. Donderdag nam de Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid een motie aan van CDA en VVD, waarin werd gepleit voor een oostelijke snelweg. De Kamer wees daarmee het voorstel van het kabinet af om de A73 ten westen van de Maas aan te leggen. Een meerderheid was

Transport en Logistiek Nederland, EVO en Koninklijk Nederlands Vervoer hebben verheugd gereageerd op het kabinetsbesluit. Volgens een TLN- woordvoerder zal de aanleg van de weg op de oostoever geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. ,,De doorsnijding van het open landschap op de westoever wordt voorkomen, terwijl op de bebouwde en verstedelijkte oever een verbinding voor het verkeer wordt aangelegd die daar kan worden ingepast”. TLN zegt verder waarde te hechten aan zodanige inpassing van de snelweg, dat schade aan natuur en landschap zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebrekkige infrastructuur tussen Venlo en Roermond maakt volgens de organisatie van werkgevers in het wegtransport aanleg van deze nieuwe wegverbinding noodzakelijk

KNV zegt tevreden te zijn. ,,Goede vervoersmogelijkheden en een goede mobiliteit zijn essentieel voor de Nederlandse en Limburgse industrie en economie.” De EVO zegt dat het kabinetsbesluit een einde heeft gemaakt aan een discussie van meer dan twintig jaar. Het kabinet heeft gehoor gegeven aan de wens van het bedrijfsleven en de provinciale overheid in Limburg. Het trace op de oostoever zorgt voor een structurele oplossing van de verkeersproblemen in Midden-Limburg. Het verladende bedrijfsleven krijgt nu eindelijk aansluiting op een volwaardige snelweg

De EVO zegt altijd aangedrongen te hebben op het oosttrace omdat daar de grootste concentraties van wonen en werken zijn gevestigd. Een verdere versnippering van het landschap wordt nu voorkomen omdat nieuwe bedrijven zich in de buurt van bestaande bedrijven zullen vestigen. De goederenstroom die deze bedrijven genereren, kunnen in de toekomst goed via de nieuwe rijksweg worden verwerkt. De EVO hoopt op een snelle uitvoering

PvdA-minister De Boer (Ruimtelijke Ordening) toonde zich vrijdag na de ministerraad teleurgesteld. De Boer heeft zich altijd fel verzet tegen een autosnelweg op de oostelijke Maasoever. Een gewone autoweg op de oostoever had van De Boer nog wel gekund. ,,Een snelweg is wezenlijk anders dan een autoweg. Die leidt tot een veel brutere ingreep in het landschap. Bovendien is een snelweg veel duurder, als gevolg van de compenserende maatregelen voor het milieu. Al met al hebben we er nog het beste van gemaakt. De Kamer heeft nou eenmaal gesproken. Daar moet je toch naar luisteren.” De oostvariant had steeds de voorkeur van VVD- minister Jorritsma. Zij stemde aanvankelijk toch in met de westvariant, omdat het wegennet op de oostelijke oever tegelijkertijd zou worden verbeterd. De autosnelweg op de oostoever kost volgens het ministerie van verkeer en waterstaat 995 miljoen gulden. De westelijke variant kostte 830 miljoen

In het nieuwe trace’ is een tunnel voorzien onder het Roerdal, als verlenging van de reeds geprojecteerde tunnel bij Roermond. Die maatregel kost fl. 115 miljoen. Tussen Roermond en Sint Joost krijgt de snelweg een halfverdiepte ligging.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

A73 komt aan oostkant Maas | NT

A73 komt aan oostkant Maas

DEN HAAG – De rijksweg A73 tussen Venlo en Roermond wordt als snelweg aangelegd op de oostelijke oever van de Maas. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. De regering geeft daarmee gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. Donderdag nam de Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid een motie aan van CDA en VVD, waarin werd gepleit voor een oostelijke snelweg. De Kamer wees daarmee het voorstel van het kabinet af om de A73 ten westen van de Maas aan te leggen. Een meerderheid was

Transport en Logistiek Nederland, EVO en Koninklijk Nederlands Vervoer hebben verheugd gereageerd op het kabinetsbesluit. Volgens een TLN- woordvoerder zal de aanleg van de weg op de oostoever geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. ,,De doorsnijding van het open landschap op de westoever wordt voorkomen, terwijl op de bebouwde en verstedelijkte oever een verbinding voor het verkeer wordt aangelegd die daar kan worden ingepast”. TLN zegt verder waarde te hechten aan zodanige inpassing van de snelweg, dat schade aan natuur en landschap zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebrekkige infrastructuur tussen Venlo en Roermond maakt volgens de organisatie van werkgevers in het wegtransport aanleg van deze nieuwe wegverbinding noodzakelijk

KNV zegt tevreden te zijn. ,,Goede vervoersmogelijkheden en een goede mobiliteit zijn essentieel voor de Nederlandse en Limburgse industrie en economie.” De EVO zegt dat het kabinetsbesluit een einde heeft gemaakt aan een discussie van meer dan twintig jaar. Het kabinet heeft gehoor gegeven aan de wens van het bedrijfsleven en de provinciale overheid in Limburg. Het trace op de oostoever zorgt voor een structurele oplossing van de verkeersproblemen in Midden-Limburg. Het verladende bedrijfsleven krijgt nu eindelijk aansluiting op een volwaardige snelweg

De EVO zegt altijd aangedrongen te hebben op het oosttrace omdat daar de grootste concentraties van wonen en werken zijn gevestigd. Een verdere versnippering van het landschap wordt nu voorkomen omdat nieuwe bedrijven zich in de buurt van bestaande bedrijven zullen vestigen. De goederenstroom die deze bedrijven genereren, kunnen in de toekomst goed via de nieuwe rijksweg worden verwerkt. De EVO hoopt op een snelle uitvoering

PvdA-minister De Boer (Ruimtelijke Ordening) toonde zich vrijdag na de ministerraad teleurgesteld. De Boer heeft zich altijd fel verzet tegen een autosnelweg op de oostelijke Maasoever. Een gewone autoweg op de oostoever had van De Boer nog wel gekund. ,,Een snelweg is wezenlijk anders dan een autoweg. Die leidt tot een veel brutere ingreep in het landschap. Bovendien is een snelweg veel duurder, als gevolg van de compenserende maatregelen voor het milieu. Al met al hebben we er nog het beste van gemaakt. De Kamer heeft nou eenmaal gesproken. Daar moet je toch naar luisteren.” De oostvariant had steeds de voorkeur van VVD- minister Jorritsma. Zij stemde aanvankelijk toch in met de westvariant, omdat het wegennet op de oostelijke oever tegelijkertijd zou worden verbeterd. De autosnelweg op de oostoever kost volgens het ministerie van verkeer en waterstaat 995 miljoen gulden. De westelijke variant kostte 830 miljoen

In het nieuwe trace’ is een tunnel voorzien onder het Roerdal, als verlenging van de reeds geprojecteerde tunnel bij Roermond. Die maatregel kost fl. 115 miljoen. Tussen Roermond en Sint Joost krijgt de snelweg een halfverdiepte ligging.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement