RTT is onderdeel van het Duitse Hoyer-concern – een van de grootste op het gebied van chemie-logistiek – dat in Europa en op het Amerikaanse continent eigen vestigingen heeft. In Oost-Europa zijn nieuwe vestigingen opgezet, terwijl in Moskou een eigen vertegenwoordiger is gestationeerd, die eerlang willicht de kern wordt van een eigen Hoyer Rusland-vestiging. In Oost-Azie werkt Hoyer met agenten, maar er wordt sterk aan gedacht ook daar met eigen vestigingen te beginnen.

Dick Perridon, commercial manager van RTT, zegt dat het Hoyer-netwerk het concern in staat stelt een functie in de chemie-logistiek te vervullen die veel verder gaat dan het ‘simpele’ tanktransport van vroeger. ,,Op- en overslag, eenvoudig tot vergaand voorraadbeheer, distributie, expeditie, door-to-door transport van producent ergens in de wereld waar chemische industrie is gevestigd tot aflevering huis ergens anders in de wereld, van Brazilie tot Polen, of levering op afroep vanuit het distributiecentrum, al dan niet gekoppeld aan intensief voorraadbeheer voor de producent.

Vergaande logistieke uitbesteding staat en valt met klantcommunicatie. Klanten willen weten waar goederen zich bevinden, wat ermee gebeurt, in welke staat zij zich bevinden, op welke tijdstippen zij zijn geladen en gelost, hoe lang het transport heeft geduurd, wat de status is van de voorraden, hoe de communicatie verloopt tussen logistieke dienstverlener en de afnemer van de producent, en zo verder en zo meer. RTT staat via satellietcommunicatie – Euteltracs – met de tankwagenvloot in verbinding en in elektronische verbinding met opdrachtgevers en ontvangers. Centraal in dat alles staat een rit- en routeplanningsysteem dat praktisch heel Europa omvat. Klanten en ontvangers en andere belanghebbenden kunnen op elk gewenst ogenblik alle gewenste informatie over de desbetreffende transport krijgen.

Kostenbeheering

Van Neuren: ,,Dat geeft ons een flexibiliteit en een schaalvergroting, waardoor wij niet alleen een optimale dienst aan onze klanten kunnen leveren, maar waardoor wij ook in staat zijn onze kosten te beheersen. Het onderling afstemmen van ritten om leegrijden te voorkomen, optimale belading, het verwerken van alle produktspecificaties, om maar een paar dingen te noemen, daarmee kan je een complexe organisatie als de onze beheersen en dus ook de kosten in bedwang houden.”

Probleem, c.q. uitdaging van bedrijven als RTT is dat als men eenmaal voorop loopt, gedoemd is voorop te blijven lopen. Dat betekent investeren, investeren en nog eens investeren, in de hoop, c.q. verwachting, dat men die investeringen er uit zal krijgen. Op een markt die weliswaar voor een deel gedomineerd wordt door grote en middelgrote producenten, die verantwoordelijk worden gesteld voor de hoedanigheden van hun produkten, en dus bereid zijn iets verder te kijken dan hun verladersneus lang is, maar waar prijzen en tarieven desondanks van groot belang zijn. Perridon: ,,Klanten willen een prijs betalen maar die prijs moet wel heel erg marktconform blijven”.

Een verre van onbeduidend en nog steeds groeiend deel van het goederenvervoer bestaat uit chemische stoffen van allerhande soort. Een steeds groter deel wordt aangemerkt als gevaarlijke, althans milieubelastende stoffen, waarop een steeds strenger wettelijk regime van toepassing is. Neem de tankreiniging van RTT in Rotterdam. In wezen een nevenactiviteit van het bedrijf, die echter een fors deel van de investeringensmiddelen opslokt. Alles bij elkaar zo’n 18 miljoen gulden. De installatie in de Botlek – een van de grootste in Europa – voldoet aan alle eisen van de overheid.

Opvang en zuivering

De officiele erkenning houdt in dat de installatie om de 2,5 jaar door een onafhankelijke instelling moet worden getest. De reinigingsinstallatie heeft een computersysteem met de specificaties van ruim 8.000 chemicalien. Een elektronische code geeft aan welk soort reiniging, met welke reinigingsmiddelen en welke reinigingsmethode per produkt nodig is. De reinigingsinstallatie is niet eens de grootste kostenpost. Dat is de opvang en verwerking van afvalwater in de waterzuivering. Dertig procent van de reinigingen is voor eigen wagens en containers. Zeventig procent is voor derden.

RTT heeft vestigingen in Rotterdam – Botlek – en Amsterdam. In Rotterdam is op- en overslag, expeditie, distributie en voorraadbeheer van droge en natte chemicalien geconcentreerd. Opslag, overslag, ompakken, produkthandling van droge bulk in 64 silo’s, in een tweede vestiging, wegens ruimtegebrek op enkele honderden meters afstand, aan de overkant van de weg, van de hoofdvestiging. In Amsterdam-Noord op- en overslag van droge chemische stoffen, verpakt en onverpakt, doorgaans voor aflevering in kleinere volumes, ompakken, blenden, en zo voort. Voor de Rotterdamse installaties alleen al een investering van 35 miljoen gulden in acht jaar tijd.

Van Neuren: ,,Wij willen meer zijn dan alleen maar vervoerder. Ook in onze sector moeten logistieke bedrijven ergens voor kiezen. Wij hebben gekozen voor een breed dienstenpakket, waardoor wij in staat zijn de hele chemische logistiek van de klant over te nemen. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor uitsluitend transport. Ook daarin valt onder normale omstandigheden een boterham te verdienen. Maar je moet ergens bewust voor kiezen.” RTT heeft 290 mensen in dienst, van wie 120 chauffeurs. Daarnaast heeft RTT een eigen laboratorium voor de verwerking van reinigingsvloeistoffen. RTT bestaat sinds 1960.

RTT maakt veel gebruik van IBC’s; een vierkant vat voor vloeistoffen, maar in feite kleine containers met een inhoud van 1000 liter. Die hebben voor een belangrijk deel de drums van 200 liter vervangen. IBC’s zijn ook in juridische zin containers, in die zin dat soortgelijke wettelijke eisen aan IBC’s worden gesteld. IBC’s zijn ontwikkeld voor hergebruik. Zij voldoen daarmee beter aan milieu-eisen dan de traditionele drums.

Multimodaal

Zeventig procent van de equipment van RTT zijn tankcontainers – in 120 soorten – waarmee Hoyer als eerste in Duitsland op de markt kwam. Tankcontainers zijn tanks in een stalen containerframe. Tanks zonder wielen. Zij kunnen gemakkelijk van de ene modaliteit op de andere worden gezet, van vrachtwagen op schip of railwagon en omgekeerd.

Hoe ziet RTT de ontwikkeling van multimodaal vervoer in zijn sector. Van Neuren: ,,Er is een autonome ontwikkeling aan de gang, die uiteraard samenhangt met de gang van zaken in het verkeer en de milieu-eisen, dat multimodaal vervoer steeds hoger op de agenda komt te staan. De belangen van ladingbelanghebbenden en vervoerders lopen hier ook gelijk op. Geen mens heeft belang bij nog grotere congesties. Het probleem is alleen dat de modaliteiten nog steeds erg slecht op elkaar zijn afgestemd.”

Bij railvervoer zijn schutteltreinen en bloktreinen een flinke stap vooruit. ,,Probleem bij de spoorwegen is evenwel dat de informatievoorziening nog steeds achter loopt, terwijl informatievoorziening voor ons zo essentieel is. Er zit ook weinig schot in de verbetering daarvan.” Binnenvaart is ook een uitstekende mogelijkheid voor chemische stoffen. Het probleem daarbij is dat ladingbelanghebbenden er soms zulke vreemde leadtimes op na houden. Produkten zijn van Japan naar Rotterdam drie weken onderweg en moeten dan in drie uur na aankomst in Rotterdam in Dusseldorf worden afgeleverd. ,,Dan staat je geen andere mogelijkheid open dan de weg. Als aflevering twee dagen later kan gebeuren kan je van binnenvaart gebruik maken. Geen centje pijn.”

Wat voor binnenvaart geldt, geldt ook voor kustvaart. Er zijn dus uitstekende alternatieven voor de weg – ook al blijft de vrachtwagen het belangrijkste transportmiddel, maar dan moet er bij de andere modaliteiten, maar ook bij ladingbelanghebbenden wel een en ander veranderen.

,,Belangrijk is dat de branche niet met kleppen oploopt. Wij moeten ons open opstellen en serieus zoeken naar reele alternatieven, of beter gezegd naar toepassingsmogelijkheden van alternatieven. Dat geldt in het algemeen voor wettelijke regels en maatschappelijke verlangens. Geen mens is tegen een schoon milieu. Waar het vaak aan mankeert is dat de toepassingsmogelijkheden van overheidsregels soms zwaar te wensen over laten. Een voorbeeld daarvan is ook de aansprakelijkheid van vervoerders voor schade bij transport en opslag van gevaarlijke stoffen. Op zich kan men vrede hebben met het idee dat een vervoerder aansprakelijk wordt gesteld, mits die aansprakelijkheid verzekerbaar blijft. Als verzekeringsmaatschappijnen met premies moeten komen die wij als vervoerders nooit aan onze klanten kunnen doorgeven, dan hebben we met zijn allen een groot probleem. We zullen dat soort zaken gezamenlijk – ladingbelanghebbenden, vervoerders en overheid – moeten oplossen.”

door JAN SALOMONS

W. van Neuren: ,,Flexibliteit en schaalvergroting.” (Foto: Ben Salome)

Drs. D. Perridon: ,,Logistieke uitbesteding staat en valt met klantcommunicatie. (Foto: Ben Salome)

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement