Dat heeft een oppervlakte van 7.500 vierkante meter en kan 750.000 kWh elektriciteit per jaar opwekken. Dat komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van ongeveer 250 huishoudens. Met het frigoCare-dak groeit de totale productie van zonne-elektriciteit in de Rotterdamse haven met 25%.

Met het zonnedak kan het vrieshuis ongeveer 30% van zijn jaarlijkse energiebehoefte zelf dekken. Overschotten worden aan het lokale net geleverd. Het bedrijf heeft 650.000 euro in het project geïnvesteerd, dat een besparing aan CO2-emissie van 325 ton per jaar oplevert.