‘Congestiepot’ tot 1 november open

Rotterdam

Partijen die in aanmerking willen komen voor de ‘congestiesubsidie’ uit de pot van drie miljoen van Havenbedrijf Rotterdam moeten snel zijn: aanmeldingen moeten voor 1 november binnen zijn.

Dit blijkt uit de tekst van de regeling, die Havenbedrijf Rotterdam heeft verspreid. De aanvragen zullen worden beoordeeld door een nog te benoemen expertgroep. Die zal daarbij vooral kijken naar initiatieven die de beladingsgraad en/of de callsize van de binnenschepen vergroten, het aantal aanlopen verminderen en de efficiëntie van de keten vergroten. Ook de snelheid waarmee een maatregel toegepast kan worden, telt mee.

Het Havenberdrijf neemt maximaal de helft van de projectkosten voor zijn rekening en per initiatief wordt maximaal vier ton uitgekeerd. Het budget wordt verdeeld op basis ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als een project winst oplevert, moet de subsidie grotendeels worden terugbetaald. Die verplichting geldt voor vijf jaar. Als er op 1 november nog budget over is, wordt de regeling mogelijk verlengd.

De subsidieregeling is het resultaat van het congestieberaad van afgelopen vrijdag onder leiding van president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf. Daarin is verder afgesproken dat er drie werkgroepen komen, die zich gaan buigen over verbetering van het proces, korte termijnoplossingen en afhandelingscondities.

Die initiatieven moeten helpen om de afhandeling van de binnenvaart in de Rotterdamse haven te verbeteren. Door de sterke groei van de overslag en grote pieken in het containeraanbod heeft de binnenvaart regelmatig met vertragingen te kampen. Volgens branchevereniging LINc en verladers/expediteursvereniging evofenedex levert dat de sector 80.000 euro directe schade per dag op.

Op 3 november, na de sluiting van de inschrijftermijn dus, is er vervolgoverleg. Na afloop van het overleg van vrijdag hebben de deelnemers een gezamenlijke verklaring afgegeven, waarin ze zeggen samen aan oplossingen te zullen blijven werken. Dat is onder meer onderschreven door binnenvaartorganisaties, de containerterminals APMT, ECT en RWG en expediteurs- en verladersorganisaties.

‘Congestiepot’ tot 1 november open | NT

‘Congestiepot’ tot 1 november open

Rotterdam

Partijen die in aanmerking willen komen voor de ‘congestiesubsidie’ uit de pot van drie miljoen van Havenbedrijf Rotterdam moeten snel zijn: aanmeldingen moeten voor 1 november binnen zijn.

Dit blijkt uit de tekst van de regeling, die Havenbedrijf Rotterdam heeft verspreid. De aanvragen zullen worden beoordeeld door een nog te benoemen expertgroep. Die zal daarbij vooral kijken naar initiatieven die de beladingsgraad en/of de callsize van de binnenschepen vergroten, het aantal aanlopen verminderen en de efficiëntie van de keten vergroten. Ook de snelheid waarmee een maatregel toegepast kan worden, telt mee.

Het Havenberdrijf neemt maximaal de helft van de projectkosten voor zijn rekening en per initiatief wordt maximaal vier ton uitgekeerd. Het budget wordt verdeeld op basis ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als een project winst oplevert, moet de subsidie grotendeels worden terugbetaald. Die verplichting geldt voor vijf jaar. Als er op 1 november nog budget over is, wordt de regeling mogelijk verlengd.

De subsidieregeling is het resultaat van het congestieberaad van afgelopen vrijdag onder leiding van president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf. Daarin is verder afgesproken dat er drie werkgroepen komen, die zich gaan buigen over verbetering van het proces, korte termijnoplossingen en afhandelingscondities.

Die initiatieven moeten helpen om de afhandeling van de binnenvaart in de Rotterdamse haven te verbeteren. Door de sterke groei van de overslag en grote pieken in het containeraanbod heeft de binnenvaart regelmatig met vertragingen te kampen. Volgens branchevereniging LINc en verladers/expediteursvereniging evofenedex levert dat de sector 80.000 euro directe schade per dag op.

Op 3 november, na de sluiting van de inschrijftermijn dus, is er vervolgoverleg. Na afloop van het overleg van vrijdag hebben de deelnemers een gezamenlijke verklaring afgegeven, waarin ze zeggen samen aan oplossingen te zullen blijven werken. Dat is onder meer onderschreven door binnenvaartorganisaties, de containerterminals APMT, ECT en RWG en expediteurs- en verladersorganisaties.