De daling van het internationaal vervoerde gewicht door binnenvaartschepen was vooral zichtbaar bij het transport van droge bulk, zoals kolen en ijzererts: -8,6%. Daartegenover staat de stijging (+1,7%) van het internationale vervoer van natte bulkgoederen. De oorzaak van de daling van het internationaal vervoerde gewicht is een afname bij de categorie ‘afvoer en doorvoer’. De aanvoer vanuit het buitenland nam wel toe, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Volgens het statistiekbureau nam het binnenlands vervoerd gewicht door binnenvaartschepen daarentegen licht toe met bijna 2%.

Rotterdam

49,1% van alle in Nederland op binnenvaartschepen geladen en geloste goederen waren afkomstig uit de Rotterdamse haven. De totale overslag van goederen voor binnenvaartschepen in Rotterdam daalde in 2020 tot 150 miljoen ton. Dat is volgens het CBS 0,9% minder dan een jaar eerder.

Ook de afvoer vanuit Rotterdam (binnen Nederland en naar het buitenland) nam af, met 4,7%. Terwijl de hoeveelheid goederen die door binnenvaartschepen naar Rotterdam werd vervoerd toenam met 8,3%.

Duitsland

Vorig jaar vervoerden binnenvaartschepen bijna 116 miljoen ton vanuit Nederland naar een buitenlandse bestemming: een daling van 6,5% in vergelijking met 2019. Volgens het statistiekbureau werd vooral naar Duitsland, de belangrijkste buitenlandse bestemming van binnenvaartschepen, minder vervoerd. Het vervoerd gewicht naar onze Belgische zuiderburen, de tweede buitenlandse bestemming, steeg met 6,1%, aldus CBS.

Volgens het CBS daalde in 2020 ook de afvoer van goederen vanuit Nederland naar Duitsland met 14,3% naar 61 miljoen ton. De binnenvaart vervoerde vooral minder kolen (-19,5%) en metaalerts (-12,7%) naar Duitsland. Het vervoer van kolen naar Duitsland door binnenvaartschepen neemt al jaren af, aldus het statistiekbureau. Vanaf 2013 neemt het vervoer van kolen vanuit Nederland naar Duitsland met 44,9% af, tot 16 miljoen ton in 2020, zo blijkt uit de cijfers van CBS.