De ‘Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen’ krijgt met de extra miljoenen een nieuwe injectie. Eigenlijk zou 2022 het laatste jaar zijn van deze regeling. Vanwege de grote belangstelling en overschrijving van de regeling wordt deze echter verlengd. Bovendien gaat de maximale subsidie per aanvraag omhoog van 200.000 euro naar 400.000 euro.

De regeling bestaat uit twee trajecten: schippers kunnen ofwel een SCR-katalystor plaatsen waarmee de stikstofuitstoot wordt teruggebracht ofwel de motor vervangen voor een groenere Stage V-motor. Met name het traject voor motorvervanging is in trek. Dit jaar was de beschikbare 5,9 miljoen euro snel op, het geld is verdeeld over 44 schepen. Met de extra 10 miljoen voor 2022 worden nog eens 85 eerder afgewezen aanvragen gehonoreerd.

De minister liet TNO de effecten van de regeling onderzoeken. Daaruit kwam het advies rollen om de maximale subsidie per aanvraag te verhogen tot 400.000 euro. Dat maakt de regeling vanaf 2023 ook aantrekkelijk voor grotere schepen. Schippers kunnen overigens maximaal 40% van de kosten vergoed krijgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement