De waterstand van de Rijn staat momenteel onder het langjarig gemiddelde en daalt nog verder. In het weekeinde moet het waterpeil iets gaan stijgen door verwachte regenbuien in Nederland en in het stroomgebied van de rivier, maar daarna volgt opnieuw daling. Ook de waterstand van de Maas is laag.

De sluis bij Eefde vormt de toegang van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo. In de zomer van 2022 werd hier ook beperkt geschut wat voor veel vertraging voor de scheepvaart zorgde. De kanalen dreigden toen in augustus te sluiten vanwege de lage waterstand. Rijkswaterstaat begint daarom nu al met voorzorgsmaatregelen. Een waterstand van 1,40 bij Eefde is een kritische grens, vanaf dan kan sluiting volgen. Eind mei dit jaar lag de stand op 4,5 meter, momenteel is het water al tot onder de 3 meter gezakt.

Maatregelen

Om de waterstanden landelijk op peil te houden zijn al meerdere maatregelen genomen. De watertemperatuur van de Maas is opgelopen tot boven de 24 graden en dat betekent dat bedrijven geen koelwater meer mogen lozen. Dat is op te maken uit de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag.

Door de lage waterstand in de grote rivieren neemt zoutindringing in het westen van het land toe. Bij de Zeesluis in IJmuiden wordt daarom nu alvast aangepast geschut om zo veel mogelijk zout water vanuit zee tegen te houden. In de monding van de Hollandsche IJssel en de Lek zijn al zoutpieken waargenomen. Ook bij Kinderdijk wordt daarom minder water ingelaten. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat er zoutwater naar natuurgebied Vinkeveense Plassen stroomt. Bij de sluizen in de Afsluitdijk wordt aangepast geschut om zout water uit de Waddenzee tegen te houden.

Beperkt schutten

Waterschap Rivierenland heeft Zuid-Holland gevraagd om de gemalen Gorinchem en Vianen in de Linge beperkt te gebruiken om verspilling van water tegen te gaan. Schutten kost veel water en daarom gelden op meer plaatsen schutbeperkingen, zoals in de Maas die helemaal door stuwen en sluizen wordt geregeld.

Volgens de LCW zijn de grondwaterstanden over het algemeen nog gemiddeld, maar het peil zakt snel. Korte, heftige regenbuien veranderen daar weinig aan, ook al proberen de waterschappen regenwater in speciaal aangelegde gebieden vast te houden. Vooralsnog is de situatie beheersbaar, stelt de LCW.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement