De kans is aanwezig dat de ILT vergelijkbare acties bij andere vervoerders zal gaan inzetten. Ook los van de controles op de aanwezigheid van de relevante vergunningen zou het me niet verbazen als er de komende tijd meer vervoerders worden gecontroleerd, zeker nu de EU afgelopen jaar lidstaten heeft aangespoord meer controles uit te voeren op transport. Stel nu dat de ILT ineens bij u voor de deur staat, waar moet u dan op letten?

Allereerst mag u altijd een raadsman bellen. In de tussentijd is het goed om na te gaan of de persoon voor de deur daadwerkelijk van de ILT is. Inspecteurs zijn verplicht op verzoek een (rijks)legitimatiebewijs met foto te tonen waarmee zij kunnen aantonen in welke hoedanigheid zij optreden. Verder is van belang om te vragen wat het onderwerp is van de inspectie. Een toezichthouder mag namelijk alleen onderzoek doen naar de naleving van regels waarvoor hij is aangewezen. Een ILT-­inspecteur mag uiteraard onderzoek doen naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van de Eurovergunning, maar gaat buiten zijn boekje als hij om correspondentie met andere vervoerders vraagt voor een onderzoek naar verboden prijsafspraken. Een dergelijk onderzoek is in beginsel voorbehouden aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Als er dan sprake is van een voor zijn onderzoek bevoegde inspecteur, dan heeft deze inspecteur verschillende bevoegdheden tot zijn beschikking. In het algemeen kan hij: elke plaats betreden (voor woningen bestaan speciale regels), zo nodig met medeneming van apparatuur (of slotenmaker of politie – 5:15 Awb), en daar onderzoek doen binnen de bevoegdheden die de wet hem geeft. Hierbij kan hij onder meer vragen stellen en werknemers verhoren (5:16 Awb), identificatie van werknemers vragen (5:16a Awb) en zakelijke gegevens inzien en zo nodig kopiëren of meenemen (5:17 Awb). Hij mag zaken onderzoeken, opnemen, monsters nemen, verpakkingen openen (5:18 Awb) en vervoermiddelen en hun lading onderzoeken (5:19 Awb). Een inspecteur mag deze bevoegdheden wel alleen maar inzetten voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor zijn inspectie.

Voor eenieder geldt een medewerkingsplicht als een inspecteur dat vordert. Dat wil zeggen dat u verplicht bent medewerking te verlenen. Bij overtreding van deze plicht kan u een last onder dwangsom worden opgelegd (5:20 Awb). Maar als de inspecteur u verhoort als overtreder, kunt u zich beroepen op uw zwijgrecht. U moet dan nog steeds meewerken, maar u hoeft niet alles te vertellen. Als u twijfelt of hier sprake van is, dan is overleg met een raadsman of bijstand door een collega natuurlijk altijd mogelijk.

Uiteraard is dit een zeer beknopte schets van uw rechten en plichten tijdens een inspectie. In een korte column als deze is het onmogelijk om hierin volledig te zijn. Goed om te onthouden is in ieder geval, dat u altijd kritische vragen mag blijven stellen en dat afspraken met de toezichthouder mogelijk zijn, dus maak van die mogelijkheid gebruik!

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement