De verplichte stop aan de grens is onderdeel van het Europese Mobiliteitspakket, waarvan we inmiddels weten dat het nog veel meer ondoordachte maatregelen bevat. Zo wordt in februari ook de door transportbedrijven gehekelde terugkeerplicht voor trucks van kracht. Vervoerders moeten hun vrachtwagens dan elke acht weken naar het land van registratie terugrijden, met grofweg drie miljoen extra vrachtwagenkilometers tot gevolg. Inmiddels openen Oost-Europese transportbedrijven in rap tempo nieuwe vestigingen en ‘hotels’ voor chauffeurs in Duitsland en Polen om deze maatregel te omzeilen. Ook deze maatregel lijkt daarmee zijn doel voorbij te schieten.

Het Mobiliteitspakket bevat een flink aantal nieuwe regels voor rij- en rusttijden, cabotage en het gebruik van de tachograaf. Het biedt daarmee een belangrijke aanzet om de misstanden in het wegtransport aan te pakken. Er zijn zeker dringend maatregelen nodig om de uitbuiting van chauffeurs, illegale cabotage en protectionistisch beleid in veel lidstaten tegen te gaan.

Tegelijkertijd is echter pijnlijk duidelijk geworden dat de oekazes uit Brussel niet zijn gestoeld op ervaring in de sector. De Europese politiek legt eisen op zonder de markt voldoende te consulteren. Het gevolg is dat de grond onder het Mobiliteitspakket wordt weggeslagen doordat het eenvoudigweg onuitvoerbaar is. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder sinds de eerste fase van het pakket van kracht werd, staat de sector aan de vooravond van de invoering van fase twee en is het hoog tijd dat Brussel terug gaat naar de tekentafel om een aantal evidente fouten te herstellen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement