Je bent gekozen tot Havenman van het Jaar 2021. Hoe vind je dat?

Ik was bijzonder verrast, want ik had er niet bij stilgestaan dat ik op het lijstje stond. Het eerste wat er door me heen ging, was dat ik het een leuke erkenning vind voor het werk dat we met het hele team van Neste doen.

In hoeverre voel je je ook echt een havenman?

Ik voel me een trotse havenman en denk dat de haven soms wel eens ondergewaardeerd wordt voor de goede dingen die we doen voor de maatschappij. De haven is een uniek stukje Rotterdam; een mooie wereld op zich. Daarnaast werk ik samen met collega’s, afkomstig uit het havenindustrieel complex, in het bestuur van Deltalinqs.

Wie was volgens jou ook een verdiende winnaar geweest?

Ik ken genoeg goede havenmensen, maar noem geen namen. Volgend jaar maak ik onderdeel uit van het college dat de winnaar kiest, dus dan kan ik ook mijn namen naar voren brengen.

De investeringen van Neste in Rotterdam hebben een belangrijke rol gespeeld bij jouw verkiezing. Hoe belangrijk zijn deze investeringen voor Rotterdam?

Eind vorig jaar nam ons bedrijf voor 258 miljoen euro de raffinaderij van ‘buurman’ Bunge over. In april kondigden we een investeringsbeslissing van 190 miljoen euro aan in de aanpassing van de huidige raffinaderij voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof. Deze zijn beide heel belangrijk. Voor de haven, maar ook voor Nederland. Met het laatste project kunnen we straks op onze huidige raffinaderij een flink deel van de producten omzetten naar bio-kerosine, waarmee bijvoorbeeld de KLM milieuvriendelijker kan vliegen. Deze producten zijn veel schoner dan fossiele producten.

Veel luchtvaartmaatschappijen vliegen inmiddels al op onze bio-kerosine. In Singapore zijn we nu ook een tweede raffinaderij aan het bouwen, die in 2023 gereed is, waardoor we 1 miljoen ton, zo’n 125 miljoen liter, bio-kerosine extra kunnen produceren. En als de investering in een nieuwe raffinaderij in Rotterdam doorgaat, kunnen we makkelijk een kwart van Schiphol volledig fossielvrij maken.

Wat waren voor jou hoogtepunten in 2021?

De laatste twee jaar heeft de hele haven bewonderenswaardig hard doorgewerkt. In het begin van de coronacrisis werkten heel veel mensen 24/7 in shifts, terwijl er toch veel onzekerheid was. Daarnaast bewonder ik de snelle omslag naar het online werken van Neste en alle bedrijven om ons heen. Een hoogtepunt bedrijfsmatig voor Neste was, dat we het met alle belanghebbenden voor elkaar hebben gekregen om de voorbereidingen te doen voor de bouw van een nieuwe raffinaderij en dat Rotterdam als locatie is gekozen. Ik hoop dat er begin volgend jaar een positieve definitieve investeringsbeslissing genomen wordt voor de tweede raffinaderij in Rotterdam. Hiermee is een bedrag van 1,5 miljard euro gemoeid.

Wat waren voor jou dieptepunten in 2021?

Ik had gehoopt collega’s en klanten vaker face to face te zien. Dat is helaas maar van korte duur geweest. Mijn team werkt wereldwijd, dus digitaal werken was al wel normaal voor mij. Maar wat niet normaal is, is dat ik sommige mensen al twee jaar niet in de ogen heb gekeken. Ik mis de wandelgangen enorm, bijvoorbeeld om te vragen hoe het met iemand gaat of om simpelweg inspiratie op te doen.

Welke ambities heb je voor 2022?

Steeds meer kansen pakken om te verduurzamen door alle middelen in te zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Zoals elektrificatie van waterstofproductie. Of warmte in plaats van gas gebruiken. Ook is biomassa nodig om te verduurzamen, met name afvalstoffen en reststoffen. Soms denk ik dat de ideale oplossing alle andere oplossingen in de weg staat. Voor transport is waterstof een mooie alternatieve brandstof, maar ook elektrisch en biobrandstoffen zijn enorm belangrijk. Neste voorkomt samen met zijn partners en klanten vandaag de dag al meer dan 10 miljoen ton CO2-uitstoot. Dat is 10 miljard kilogram. In 2030 moet dit op zijn minst verdubbeld zijn tot een vermindering van 20 miljoen ton CO2-uitstoot. Neste zal dan tevens 1 miljoen ton afvalplastic verwerkt hebben tot grondstof.

Waar wil je je hard voor maken als havenman?

De haven is belangrijk voor ons dagelijks leven. Van de dagelijkse boodschappen tot het isolatiemateriaal om ons huis te isoleren. Het zou fantastisch zijn als het grote publiek dat ook zou begrijpen. Voor wat betreft het klimaat ligt er een uitdaging voor politici. Laat hen het lef hebben om alle duurzame oplossingen te supporten. Tot slot vind ik dat we elkaar in de haven, maar ook daarbuiten, veel meer moeten opzoeken om ons samen hard te maken voor uitdagingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement