HHLA wijt de teleurstellende resultaten aan een verminderde vraag naar containeroverslag, een daling van de opslagtarieven op de containerterminals in Hamburg en aan de oorlog in Oekraïne, waardoor de containeroverslag via de zeevaart op de terminal van het bedrijf in Odessa is stopgezet.

Vooral het containersegment van HHLA kreeg harde klappen te verduren. De ebit kwam in het eerste kwartaal voor dit segment uit op 5,7 miljoen euro, een afname van bijna 85% ten opzichte van het jaar ervoor.

Het overslagvolume van de containerterminals van HHLA nam ook af met maar liefst 18,6%, wat in lijn is met de eerdere verwachtingen die het bedrijf bekend maakte. In totaal werd er ruim 1,4 miljoen teu overgeslagen in het eerste kwartaal van 2023.

Volumes uit China

De containerterminals in Hamburg zagen een volumedaling van bijna 16%. De terminaloperator schrijft de vermindering vooral toe aan de sterke afname van volumes uit China. De volumes uit Noord-Amerika namen daarentegen juist toe, maar niet genoeg om voor de afname uit het oosten te compenseren. Ook met de feeders ging het minder goed. Het aandeel van feeders in de overslag over zee daalde met bijna drie procentpunten.

De containerterminals buiten Duitsland moesten nog een veel sterkere afname in de containeroverslag incasseren. Het overslagvolume daalde daar met bijna 54% naar 56.000 teu. Dit komt vooral door de situatie op de terminal in Odessa in Oekraïne.

Ook voor het intermodale segment vervoerde HHLA iets minder containers. Er werd in het eerste kwartaal 408.000 teu getransporteerd, een afname van 5,4%. HHLA vervoerde 5,6% minder teu via het spoor en ruim 4% minder teu over de weg. Wel meldt het bedrijf dat het verkeer van en naar Rotterdam een toename wist te realiseren. Al met al daalde het bedrijfsresultaat in dit segment slechts licht, met 1%.

Onzekerheid

HHLA laat weten de verwachtingen voor 2023 op basis van deze resultaten iets aan te passen. Zo verwacht het bedrijf door de sterke daling van de containeroverslag slechts een lichte toename in de containeroverslag voor 2023, terwijl HHLA eerst een gematigde toename had voorspeld. In het tweede kwartaal verwacht het bedrijf nog wel dat de situatie zich verbetert doordat de volumes van containers uit het oosten zich herstellen.

HHLA verwacht bovendien een sterke afname van de winst in het containersegment, maar daarentegen een gematigde toename van de ebit in het intermodale  segment. Wel benadrukt de organisatie dat er nog veel onzekerheid is door geopolitieke spanningen, de oorlog in Oekraïne en de effecten van de hoge inflatie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement