50 miljoen voor investeringen in Noordzeekanaalgebied

Geld uit het Klimaatfonds

De rijksoverheid steekt 50 miljoen euro in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Onder meer de haven van Beverwijk moet van het geld worden opgeknapt. Het geld is een deel van de 210 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt voor investeringen in de leefbaarheid in vijf gebieden: de Eemshaven, Borsele, de Maasvlakte, Moerdijk en dus het NZKG.

Onder meer de haven van Beverwijk moet worden opgeknapt. Foto: Robin Utrecht, ANP

De 50 miljoen voor het NZKG gaat onder meer naar projecten als de tweede veerpont in Velsen, het opknappen van de haven in Beverwijk en een warmtenet voor zo’n 2.000 woningen in Heemskerk.

Later moet er geld beschikbaar komen voor investeringen in onder meer de havens van Groningen, Moerdijk en Rotterdam. De rijksoverheid heeft als ambitie dat windturbines op zee in 2030 21 gigawatt opleveren, ongeveer driekwart van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Jetten noemt de verbouwing van het energiesysteem ‘een grote klus. De lusten en lasten moeten we eerlijk verdelen, daarom is het belangrijk dat we investeren in de leefbaarheid in deze regio’s’.

Het kabinet maakte in 2022 500 miljoen vrij uit het Klimaatfonds voor onder meer de inpassing van de infrastructuur die het energienet op zee mogelijk moet maken. De eerste 50 miljoen wordt nu uitgegeven, deels aan het leefbaar houden van de omgeving. Het nieuwe kabinet gaat de verdeling van het resterende geld uitwerken.

Het Noordzeekanaalgebied is blij met de investeringen ‘mede omdat het belang van de gezondheid van de inwoners juist in deze regio hiermee bevestigd wordt’. Zo zorgt de fabriek van Tata Steel in IJmuiden voor veel negatieve effecten op de gezondheid van de omwonenden.

De overeenkomst voor de investeringen in het Noordzeekanaalgebied met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmermeer wordt over een kleine maand formeel bekrachtigd.

50 miljoen voor investeringen in Noordzeekanaalgebied | NT

50 miljoen voor investeringen in Noordzeekanaalgebied

Geld uit het Klimaatfonds

De rijksoverheid steekt 50 miljoen euro in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Onder meer de haven van Beverwijk moet van het geld worden opgeknapt. Het geld is een deel van de 210 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt voor investeringen in de leefbaarheid in vijf gebieden: de Eemshaven, Borsele, de Maasvlakte, Moerdijk en dus het NZKG.

Onder meer de haven van Beverwijk moet worden opgeknapt. Foto: Robin Utrecht, ANP

De 50 miljoen voor het NZKG gaat onder meer naar projecten als de tweede veerpont in Velsen, het opknappen van de haven in Beverwijk en een warmtenet voor zo’n 2.000 woningen in Heemskerk.

Later moet er geld beschikbaar komen voor investeringen in onder meer de havens van Groningen, Moerdijk en Rotterdam. De rijksoverheid heeft als ambitie dat windturbines op zee in 2030 21 gigawatt opleveren, ongeveer driekwart van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Jetten noemt de verbouwing van het energiesysteem ‘een grote klus. De lusten en lasten moeten we eerlijk verdelen, daarom is het belangrijk dat we investeren in de leefbaarheid in deze regio’s’.

Het kabinet maakte in 2022 500 miljoen vrij uit het Klimaatfonds voor onder meer de inpassing van de infrastructuur die het energienet op zee mogelijk moet maken. De eerste 50 miljoen wordt nu uitgegeven, deels aan het leefbaar houden van de omgeving. Het nieuwe kabinet gaat de verdeling van het resterende geld uitwerken.

Het Noordzeekanaalgebied is blij met de investeringen ‘mede omdat het belang van de gezondheid van de inwoners juist in deze regio hiermee bevestigd wordt’. Zo zorgt de fabriek van Tata Steel in IJmuiden voor veel negatieve effecten op de gezondheid van de omwonenden.

De overeenkomst voor de investeringen in het Noordzeekanaalgebied met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmermeer wordt over een kleine maand formeel bekrachtigd.