Vrachtafhandelaars in België luiden noodklok

grote cashflow-problemen

De luchtvrachtafhandelaars Dnata, Swissport en WFS kunnen in België ‘zonder dringende overheidssteun de continuïteit van de activiteiten niet verzekeren door de corinacrisis’. Dat schrijven de drie bedrijven donderdag in een brandbrief aan de Belgische federale regering en het Vlaams en Waals gewest.

‘We roepen op tot een dringende dialoog tussen de overheid en onze sector, met als prioriteit het verzekeren van onze operationele cashflow en het veiligstellen van de tewerkstelling voor zoveel mogelijk van de vierduizend medewerkers.’

De afhandelaars wijzen er op dat zij een meerderheid van de vracht op de luchthavens van Brussel en Luik voor hun rekening nemen, maar door een ‘abnormale verstoring van de cashflow het voortbestaan van onze activiteiten in gevaar is gebracht’.

‘We worden meestal betaald op basis van geleverde diensten of volume. Wanneer vliegtuigen aan de grond blijven, vallen we dus zonder inkomsten. Onze belangrijkste overheadkosten zijn ons personeel (70%) en de luchthaven-fees. Bovendien worden we nu ook, zoals zovele andere bedrijven, geconfronteerd met een hoog absenteïsme.’

Liquiditeitsproblemen

De bedrijven wijzen erop dat door de dreigende liquiditeitsproblemen de vrachtbevoorrading op de luchthavens in gevaar wordt gebracht. ‘Dit is niet alleen de levenslijn van de Belgische economie, maar ook van het aanleveren van cruciale goederen zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, en bederfelijke goederen. Bovendien is het veiligstellen van onze activiteiten een opstap naar het herstellen van de economische activiteit. We hebben dus een gemeenschappelijk belang: vermijden dat onze activiteiten worden ondermijnd door deze crisis.’

De bedrijven hebben een groot wensenpakket. Het bevat onder meer het verzekeren van de liquiditeit, door gratis leningen of andere instrumenten, garantieregeling voor banken en financiële instellingen, de versnelde omzetting van afwezige (zieke) medewerkers naar werkloosheid of ziekteverzekering zonder wachtdagen, het toestaan van een belastingvrije bonus voor medewerkers die voortwerken en het uitstel van alle betalingen aan de overheid (sociale zekerheid, belastingen, btw).

Kortingen

Verder vragen de afhandelaars om schorsing van audits door de autoriteiten voor de komende drie maanden, meer flexibiliteit bij het toestaan van meer vluchten in overeenstemming met de zogeheten zevende vrijheidsrechten (geen verplichting om te vertrekken of terug te keren naar het land van origine) en het opschorten van boetes voor dag- en nachtvluchten. Ook moet de overheid bijspringen bij het verlenen van kortingen op huurcontracten.

Vrachtafhandelaars in België luiden noodklok | NT

Vrachtafhandelaars in België luiden noodklok

grote cashflow-problemen

De luchtvrachtafhandelaars Dnata, Swissport en WFS kunnen in België ‘zonder dringende overheidssteun de continuïteit van de activiteiten niet verzekeren door de corinacrisis’. Dat schrijven de drie bedrijven donderdag in een brandbrief aan de Belgische federale regering en het Vlaams en Waals gewest.

‘We roepen op tot een dringende dialoog tussen de overheid en onze sector, met als prioriteit het verzekeren van onze operationele cashflow en het veiligstellen van de tewerkstelling voor zoveel mogelijk van de vierduizend medewerkers.’

De afhandelaars wijzen er op dat zij een meerderheid van de vracht op de luchthavens van Brussel en Luik voor hun rekening nemen, maar door een ‘abnormale verstoring van de cashflow het voortbestaan van onze activiteiten in gevaar is gebracht’.

‘We worden meestal betaald op basis van geleverde diensten of volume. Wanneer vliegtuigen aan de grond blijven, vallen we dus zonder inkomsten. Onze belangrijkste overheadkosten zijn ons personeel (70%) en de luchthaven-fees. Bovendien worden we nu ook, zoals zovele andere bedrijven, geconfronteerd met een hoog absenteïsme.’

Liquiditeitsproblemen

De bedrijven wijzen erop dat door de dreigende liquiditeitsproblemen de vrachtbevoorrading op de luchthavens in gevaar wordt gebracht. ‘Dit is niet alleen de levenslijn van de Belgische economie, maar ook van het aanleveren van cruciale goederen zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, en bederfelijke goederen. Bovendien is het veiligstellen van onze activiteiten een opstap naar het herstellen van de economische activiteit. We hebben dus een gemeenschappelijk belang: vermijden dat onze activiteiten worden ondermijnd door deze crisis.’

De bedrijven hebben een groot wensenpakket. Het bevat onder meer het verzekeren van de liquiditeit, door gratis leningen of andere instrumenten, garantieregeling voor banken en financiële instellingen, de versnelde omzetting van afwezige (zieke) medewerkers naar werkloosheid of ziekteverzekering zonder wachtdagen, het toestaan van een belastingvrije bonus voor medewerkers die voortwerken en het uitstel van alle betalingen aan de overheid (sociale zekerheid, belastingen, btw).

Kortingen

Verder vragen de afhandelaars om schorsing van audits door de autoriteiten voor de komende drie maanden, meer flexibiliteit bij het toestaan van meer vluchten in overeenstemming met de zogeheten zevende vrijheidsrechten (geen verplichting om te vertrekken of terug te keren naar het land van origine) en het opschorten van boetes voor dag- en nachtvluchten. Ook moet de overheid bijspringen bij het verlenen van kortingen op huurcontracten.