‘De herstructurering die de onderneming voor de boeg heeft, zal niet mals zijn’, aldus Hoekstra. ‘Dat kan niet anders als je 90% van je omzet kwijt bent.’ De minister wijst er daarnaast op dat de kostenbasis bij KLM en zusterbedrijf Air France ‘toch al minder florissant was’ dan bij sommige concurrenten.

Zwaarste lasten

Hoekstra herhaalde dat wat hem betreft de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. ‘Het ligt volstrekt voor de hand dat gekeken wordt naar de salarissen, en dat je dan niet begint bij het grondpersoneel, maar bij mensen die een vier of vijf keer modaal salaris hebben.’

Maar de minister wilde niet meegaan in een oproep vanuit de linkse oppositie om juist mensen met een flexcontract extra te beschermen. Hij benadrukte ook dat het in de huidige crisis niet mogelijk zal zijn alle banen te redden. ‘Dat fors moet worden ingegrepen is zonneklaar.’

Hoekstra kan zich wel vinden in de oproep van eveneens het linkse blok in de Kamer om ook banken, leasemaatschappijen en oliehandelaren om een offer te vragen. Het is volgens hem aan KLM zelf om dat gesprek aan te gaan ‘Maar het is niet gezegd dat dat overal lukt of zelfs redelijk is’, temperde hij de verwachtingen.

Aandelen bijkopen

De steun voor KLM, waarvoor 2 tot 4 miljard euro beschikbaar is, krijgt vooralsnog de vorm van garantstellingen en leningen. Hoekstra kon evenwel niet uitsluiten dat de overheid in een later stadium ook aandelen bijkoopt. In ieder geval gaat hij ervan uit dat Nederland en Frankrijk samen blijven optrekken.

Al met al zal KLM met een ‘goed verhaal’ voor de toekomst moeten komen, zei ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Ook moeten er afspraken komen op het gebied van duurzaamheid en hinderbeperking. Maar die gaan wat haar betreft gelden voor de hele luchtvaartsector, niet alleen voor KLM.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement