Onder de projectnaam ‘Embark’ werkt V.Group samen met consultancybureau Accenture aan de ontwikkeling van het platform. Voor reders moet dat de efficiëntie van schepen bevorderen middels een eenvoudig dashboard en continue monitoring van het bemanningsbeheer. Dat moet leiden tot betere planning en een groter inzicht in bemanningsbudget.

Loonbetaling

Voor de zeevarenden zal ‘Embark’ een gestandaardiseerd softwarepakket omvatten met een nieuw wereldwijd loonbetalingssysteem en een app waarmee zij kunnen zoeken naar opdrachten, contracten kunnen tekenen en hun documentatie kunnen beheren.

V.Group wil hiermee de bemanning van schepen vereenvoudigen, wat volgens het bedrijf een veld is dat in de huidige digitalisering van de sector nog vaak vergeten wordt. Nu bestaat de bemanning van schepen vaak nog uit traditionele, handmatige en tijdrovende processen die zowel de werkgever als de zeevarende tijd kosten, stelt het bedrijf.

Het Britse V.Group is één van de grootste detacheringsbureaus in de maritieme sector met bijna 3.000 werknemers aan wal en 44.000 zeevarenden aan boord.