Doel is te komen tot een ‘zo breed mogelijke koepel voor goederentransport en logistiek in Nederland’. EVO vindt dat op zich geen slechte gedachte, maar vraagt zich af waar het in deze opzet met de onafhankelijkheid van de expediteur naar toe gaat. Een expediteur is immers iemand die doet vervoeren. De verladersorganisatie werpt de vraag op of de Fenex, door zich eventueel bij TLN aan te sluiten, voortaan kiest voor één modaliteit, namelijk het wegvervoer. “Met de beweging naar een vervoerorganisatie, lijkt de Fenex zich van de klant af te keren en dichter aan te schurken tegen de dienstverlener”, merkt EVO bezorgd op.

Expediteurs zijn, aldus de verladersorganisatie, dienstverlenend aan de ladingbelanghebbende en dienen diens belang primair voor ogen te houden. Door de aansluiting bij TLN dreigen expediteurs zich uit de markt te prijzen, omdat zij ‘mogelijk hun meerwaarde als bemiddelaar voor de verlader verliezen’.

EVO zelf zal zich zeker niet bij de mogelijke nieuwe fusieorganisatie aansluiten, valt uit de reactie op het bericht van TLN en Fenex op te maken. “De verlader, als eigenaar van de goederen, houdt altijd een belangrijke rol in de regie, naast de uitvoerder.” Veel verladers blijven er trouwens voor kiezen hun lading geheel of gedeeltelijk zelf te vervoeren. “Dat nuanceert de door Fenex en TLN uitgesproken ambitie van de gehele logistiek onder één dak.”