Dat zegt de belangenorganisatie International Chamber of Shipping, voorstander van het IMO-plan. Het classificatiesysteem staat op de agenda van de komende vergadering van de milieucommissie (MEPC) van de IMO, die op 16 november van start gaat. Waarschijnlijk wordt daar besloten om het systeem in te voeren, maar veel details moeten nog worden uitgewerkt.

Volgens de IMO is het de bedoeling om het energielabel op te nemen in de conformiteitsverklaring van een schip. Dit is een van de certificaten die schepen aan boord moeten hebben en die bij een inspectie door havenstaatcontrole en andere autoriteiten moeten kunnen tonen. Het document zelf wordt om veiligheidsredenen niet openbaar.

Het idee is om alle zeeschepen van meer dan 5000 ton in te delen in de energieklassen A tot en met E en dat reders minimaal naar een C moeten streven. In het huidige voorstel kunnen schepen echter drie jaar met een D- of E-label blijven doorvaren en hoeven ze daarna pas een verbeterplan te maken. Milieuorganisaties hekelen het ontbreken van sancties in het voorstel voor schepen die onder de maat blijven.