Wat is uw achtergrond?

Ik zit al 35 jaar in deze business. Ben ooit begonnen bij NS Cargo, dat in 2000 overging in DB Cargo. Ik heb van alles gedaan in het spoorgoederenvervoer en ben uiteindelijk chief operating officer geworden. Eind 2016 werd ik benaderd door Lineas, opvolger van B Cargo, met de vraag of ik de business in Nederland opnieuw wilde opbouwen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen.

Hoe lastig was die opdracht?

Met de transformatie van B Cargo tot Lineas gingen er deuren open, die daarvoor gesloten bleven. B Cargo had gewoon geen goede naam in de markt, maar met die rebranding heeft het bedrijf zichzelf opnieuw uitgevonden. We zijn in een totaal andere wereld terechtgekomen. Begin 2017 zijn we treinen tussen Nederland en Duitsland gaan rijden, de eerste in het netwerk die België niet raakten. Dat was helemaal nieuw. Sindsdien hebben we ons Europese Green Xpress Network gestaag uitgebreid.

Hoe lastig was het om alle Nederlandse vergunningen rond te krijgen?

Niet. We konden als Lineas gebruikmaken van de bestaande toelating  van B Cargo. Die bestaat uit een Nederlands veiligheidscertificaat en een Europese vergunning.

Waarom gaat u het korte afstandsvervoer binnen de Rotterdamse haven zelf doen? Dat is geen vetpot, toch?

Klopt, dat is een kostbare operatie, die veel investeringen vergt. Tot nu toe maakten we in Rotterdam gebruik van derden, zoals Captrain en Independent Rail Partner. Eind vorig jaar hebben we enkele grote tenders gewonnen, waaronder het vervoer van en naar de fabrieken van Lyondell in de Botlek en op de Maasvlakte. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe producten in de markt gezet, waaronder de driehoeksdienst Rotterdam-Trier-Antwerpen-Rotterdam. Dat sluit aan bij het karakter van beide havens. Rotterdam is meer een importhaven, Antwerpen meer exporthaven.

Met deze en andere activiteiten hebben we voldoende kritische massa bereikt om die activiteiten in eigen hand te kunnen nemen. Dat wilden we altijd al om ons long haul-netwerk, het internationale vervoer, verder te ontwikkelen.

Hoe dat zo?

De samenwerking met partners werkte, en werkt, best goed, maar je bent wel afhankelijk. We willen een betrouwbaar netwerk aanbieden. Dan kun je niet afhankelijk zijn van alleen derden.

Kunt u voorbeelden geven?

We willen niet de zoveelste vervoerder zonder onderscheidend vermogen zijn. Het idee is om bestaande spoorlading te combineren met nieuwe lading die nu nog onder meer over de weg wordt vervoerd, en zo directe verbindingen naar economische centra in Europa op te zetten, ons Green Xpress-product. Zo hebben we de afgelopen jaren in  hoog tempo nieuwe betrouwbare internationale diensten ontwikkeld. Een goed voorbeeld is een dienst tussen Antwerpen en Basel. Daar hebben we een teruglopend volume van dertig wagens per week in het traditionele, onbetrouwbare wagenladingvervoer omgeturnd tot een volledig bezette rechtstreekse Green Xpress-dienst. Die rijdt nu vijf maal per week met een punctualiteit van 95% en in een meer dan gehalveerde omlooptijd.

Waar ziet u in Nederland nog groeimogelijkheden?

Eigenlijk in alle regio’s waar veel lading zit. Noord-Nederland, de Amsterdamse haven, Chemelot bij Geleen en Brabant om er maar een paar te noemen. Daar zit overal nog heel veel lading, die we van de weg naar het spoor kunnen halen. Maar alleen met de juiste combinatie van prijs, betrouwbaarheid, capaciteit en frequentie is een verlader bereid die overstap te maken. Dus we werken er elke dag heel hard aan om dat voor elkaar te krijgen.

Hoe groot is Lineas Nederland inmiddels in harde cijfers?

We hebben op dit moment wekelijks 130 treinen op het Nederlandse net. Ik verwacht dat we dit jaar tussen 800.000 en 900.000 treinkilometer uitkomen. Daarmee zijn we de tweede goederenvervoerder in Nederland, na DB Cargo.

Met z’n hoevelen bent u?

Met 26 fte’s, van wie 24 machinisten. We kunnen door de snelle groei in de afgelopen twee jaar trouwens nog nieuwe mensen gebruiken. Dat we zo’n kleine staf hebben, komt doordat alle overhead-achtige taken bij het moederbedrijf in België liggen. Ook besteden we een aantal taken uit.

Waar wilt u over, zeg, drie jaar staan?

Dan willen we als Lineas een goed en betrouwbaar netwerk met veel nieuwe bestemmingen hebben ontwikkeld. Een netwerk dat nieuwe klanten weet te verleiden om de stap naar modal shift te maken.

Arno van Deursen: