Op de Betuweroute groeide het aantal goederentreinkilometers met 4%. Op het Gemengde net, waar zowel reizigers als goederentreinen rijden, nam het goederenvervoer met 3% toe. Dat meldde spoorbeheerder ProRail vrijdag.

Havenspoorlijn

In totaal werden er afgelopen jaar op de Havenspoorlijn 1,5 miljoen goederentreinkilometers gemaakt. Dit kwam onder meer door de 4600 extra treinritten die in 2019 zijn gemaakt op dit traject.

Ook op de Betuweroute zijn meer treinkilometers gemaakt, in totaal 2,3 miljoen. Dit ondanks een toename van de werkzaamheden aan het Derde Spoor, een capaciteitsuitbreiding van het Duitse traject dat in het verlengde van de Nederlandse Betuweroute ligt.

Gemengde net

Hoewel op de Betuweroute een toename is genoteerd, is een deel van de treinen wegens de werkzaamheden toch uitgeweken naar het Gemengde net. Dit zorgde er voor dat op laatstgenoemde route 6 miljoen treinkilometers werden afgelegd.

Overigens speelde niet alleen de werkzaamheden aan het Derde Spoor een rol bij deze stijging. De groei is ook ingegeven door de intrinsieke toename van het spoorgoederenvervoer. Zo gingen tussen Rotterdam en Blerick meer containershuttles rijden: van vier naar vijf per dag per richting.

Laagwater

Als verklaring voor het stijgende volume van het spoorgoederenvervoer wijst ProRail onder meer naar de lage waterstand in het tweede deel van 2018. Daardoor kozen veel verladers er destijds noodgedwongen voor om hun goederen niet via binnenvaart maar via het spoor te vervoeren.

Nadat de waterstanden weer waren gestegen, besloot een deel van de verladers om toch van het spoor gebruik te blijven maken gedurende heel 2019. Volgens ProRail deden ze dit om zo de leveringsrisico’s te beperken.

Kolen

De sluiting van de laatste Duitse kolenmijnen eind 2018 droeg eveneens bij aan een toename van kolentreinen in Nederland. ‘De vraag naar kolen is er nog wel, dus die worden nu geïmporteerd via onder meer Rotterdam. In vergelijking met 2018 reden er afgelopen jaar zeventienhonderd kolentreinen extra van en naar Rotterdam’, schrijft de spoorbeheerder.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement