De zitting ging om het traject tussen Meteren en Boxtel via Den Bosch. Er moet onder andere een nieuwe spoorboog komen bij Meteren, waardoor goederentreinen richting het zuiden van Nederland gebruik kunnen maken van de speciaal voor goederentreinen bedoelde Betuweroute in plaats van de Brabantroute. Veel omwonenden van dit traject vrezen echter enorme overlast van het toenemende goederenvervoer. De Raad van State oordeelt over enkele maanden over de zaak.

‘Er komt een toename van steeds zwaardere goederentreinen. Dat wordt geperst door woonwijken in Den Bosch en Vught’, zegt een van de omwonenden. Hij is op zich wel voorstander van goederenvervoer over het spoor in plaats van over de weg. Maar een alternatief tracé zou beter geweest zijn, vindt hij.

Alternatieven

Er wordt door de bezwaarmakers gewezen op het beter benutten van de Betuweroute, die ook juist is aangelegd voor het goederenvervoer. Of een opwaardering van de Maaslijn tussen Nijmegen en Venlo. Ook een route van Rotterdam-Kijfhoek naar Antwerpen wordt als alternatief genoemd. Maar het ministerie wijst die alternatieven allemaal af.

‘Bij een opgewaardeerde Maaslijn moeten goederentreinen ook door Nijmegen en veel andere plaatsen. Dan krijg je daar dezelfde problemen.’ De kosten zouden volgens de advocaat van het ministerie ook hoger zijn dan de omwonenden hebben uitgerekend.

Vanwege de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer heeft het rijk het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) opgesteld. Voor het goederenvervoer is het doel om de Betuweroute intensiever te gebruiken.

De goederenlijn tussen Rotterdam-Kijfhoek en Venlo, en verder naar Duitsland, loopt nu via de Brabantroute langs Dordrecht, Breda, Tilburg, Boxtel en Eindhoven. Het ministerie wil die route ontlasten om daar meer ruimte te geven voor de groei van het reizigersvervoer. Daarom is gekozen voor meer goederentreinen over de Betuweroute van Rotterdam naar Meteren en daar via een spoorboog naar Den Bosch, Vught en Eindhoven.

Geluids- en trillingshinder

De Raad van State zal moeten oordelen over bezwaren over toenemend lawaai en trillinghinder.  Ook veroorzaken de trillingen en het lawaai volgens omwonenden gezondheidsschade. Het ministerie wil echter met de gekozen oplossing verder gaan. Uitvoerig onderzoek naar de overlast en maatregelen om die te beperken onderbouwen die keuze volgens het ministerie voldoende.

Veel bezwaarmakers twijfelen ook aan het nut en de noodzaak van het gebruik van het nieuwe tracé via Meteren en Boxtel. De behoefte zou zijn gebaseerd op prognoses uit 2010 en daarmee achterhaald zijn. Ze wezen ook op de eis dat prognoses in principe niet ouder mogen zijn dan twee jaar.

Volgens een van de rechters van de Raad mag dat wel. Maar die prognoses moeten dan wel recent geactualiseerd zijn. De advocaat van het ministerie stelde dat dit ook is gebeurd. Hij erkende wel dat de behoefte nu lager uit lijkt te vallen voor de komende 20 jaar. Maar de behoefte is er nog wel.

Dit artikel verscheen eerder op SpoorPro

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement