Specialist in transportbeveiliging Imbema Transport & Logistiek schetste in een whitepaper de problemen waartegen verladers en vervoerders aanlopen bij het vervoeren van goederen en identificeerde aan de hand van gesprekken met spelers uit de sector mogelijke oplossingen.

‘Het is niet moeilijk te becijferen dat van de 8,2 miljard euro schade door criminaliteit die het wegvervoer jaarlijks incasseert, een steeds groter deel binnen het intermodaal verkeer zal vallen’, aldus Manolo de la Fuente, business unit manager bij de afdeling SBS Security & Safety Products van Imbema. Hij baseert dit op de groei die het intermodaal transport per vrachtwagen en trein naar verwachting zal doormaken.

En met die groei ligt een toenemende hoeveelheid congestie op de loer, zo concludeert het rapport. De hoeveelheid files op de weg is nog nauwelijks afgenomen. Daarnaast zou het aantal beschikbare spoorlijnen de afgelopen jaren ook niet zijn toegenomen.

Het aantal vrachttreinen neemt toe, terwijl het spoorsysteem al overbelast is en treinen alleen maar langer worden. Concreet betekent dit dat treinen steeds vaker stil komen te staan ‘op donkere en niet of matig bewaakte plaatsen’. In het geval van een langere trein komen wagons bovendien vaker buiten de beveiligde terminal zone terecht.

‘Alle respondenten waarmee we hebben gesproken, vertelden ons dat ze via trackers kunnen zien dat treinen soms uren stilstaan, en vaak op locaties buiten de veiligheid van stations’, zo concludeert Imbema.

Daar komt bij dat onveiligere opleggers met schuifzeil nog vaak worden gebruikt omdat deze goedkoper zijn. Voor criminelen is het niet al te moeilijk om toegang tot dit type oplegger te krijgen wanneer een trein stilstaat op een onbewaakte plek.

Volgens Imbema ligt de reden dat dit type oplegger nog zo regelmatig wordt gebruikt bij de ‘dualistische benadering’ van grote verladers. Hoewel zij enerzijds wel aan preventie doen, wegen zij de kosten die zij hiervoor moeten maken af tegen de eventuele verliezen.

Mobiele telefoons

Vaak is de conclusie voor die verladers dat het goedkoper is om een zekere mate van verlies van vracht te accepteren in plaats van te moeten betalen voor de beter beveiligde, maar ook duurdere, opleggers. Dit geldt vooral voor goederen van medium waarde, zoals televisies, monitors en keukenapparatuur. Het zijn vooral hoogwaardige producten als mobiele telefoons waarbij de veiligheid extra in acht wordt genomen door deze producten bijvoorbeeld via het wegvervoer te transporteren.

Een belangrijk deel van de verlieskosten zou bovendien niet bij de verlader, maar bij de vervoerder op het bordje komen. Zo moeten de transportbedrijven betalen voor het repareren van het door criminelen kapotgemaakte materieel.

En als de vervoerder een vergoeding krijgt van de railoperator voor gestolen lading, is dat over het algemeen een vergoeding per kilo. In het geval van hoogwaardige goederen dekt deze vergoeding de kosten niet.

Daar komt bij dat verladers vaak alleen willen betalen voor het vervoer van hun goederen, maar niet voor de terugreis, wat weer maakt dat expediteurs sneller de goedkopere schuifzeilopleggers aanbieden.

Imbema schetst dat transportbedrijven vaak met lage marges te kampen hebben, veroorzaakt door steeds terugkerende aanbestedingsprocedures en kortdurende contracten met grote verladers.

Ook zou er sprake zijn van een grote mate van concurrentie, waardoor bedrijven zich sterk gedwongen zien om de laagste prijs aan te bieden. Door deze situatie zou er voor bedrijven simpelweg geen ruimte zijn om te investeren in veiligheid.

‘Als verladers bereid waren om wat meer te betalen en een meer langdurige relatie met een operator zouden willen aangaan, zou het interessanter zijn voor transportbedrijven om een volledig gesloten oplegger aan te schaffen’, aldus de whitepaper.

Personeelsleden

Door de lage marges en de daarmee samengaande lage lonen zouden personeelsleden van transportbedrijven bovendien sneller genegen zijn om mee te werken met de georganiseerde criminaliteit.

‘Operators en verladers zijn het eens dat chauffeurs, magazijnmedewerkers of administratieve medewerkers betrokken zijn bij veel criminele activiteiten en dat is zorgelijk’, aldus Imbema. Wel maakt men nu in toenemende hoeveelheid gebruik van gecertificeerde chauffeurs, zo wordt benoemd.

Al met al concludeert de whitepaper dat hoewel er wel degelijk succesvolle lokale initiatieven zijn voor het beschermen van lading en er ook bedrijven zijn die hierin een voortrekkersrol op zich nemen, een integrale aanpak ontbreekt. Dit geeft criminelen de mogelijkheid om, als er lokaal te veel moeilijkheden ontstaan, simpelweg uit te wijken naar een ander gebied. Intermodaal transport is over het algemeen niet erg flexibel en kent vaste internationale routes met vaste vertrektijden, wat criminelen in de kaart speelt.

Imbema stelt het jammer te vinden dat dit probleem ‘niet de aandacht trekt van de politici in Brussel.’ Een internationale aanpak gestuurd vanuit Brussel zou volgens Imbema een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het aanpakken van ladingdiefstal.

Om het probleem internationaal te kunnen aanpakken, is er echter wel meer transparantie nodig. Bedrijven zouden diefstal vaker moeten rapporteren, zo wordt gesteld. Men denkt nu nog te vaak dat dit geen enkele zin heeft omdat dieven een goed georganiseerd, internationaal netwerk hebben en men zelf vaak niet weet waar op de route vracht precies is gestolen.

Imbema raadt aan diefstal wel te rapporteren via een database van de Transported Asset Protection Organisation (TAPA), zodat analisten op internationale basis ‘criminele hotspots’ kunnen identificeren. ‘Als de transportindustrie niet meer transparant is over wat er onderweg gebeurt, komt er ook geen integrale aanpak’, zo stelt het bedrijf.

Miljarden aan schade

Uit een studie van het Europees Parlement is gebleken dat er jaarlijks uit vrachtwagens in Europa zo’n 8,2 miljard euro aan lading wordt gestolen. Volgens cijfers van Transported Asset Protection Organisation (TAPA) vinden er alleen al in Duitsland gemiddeld 26.000 overvallen op vrachtwagens plaats, die leiden tot een gemiddelde schade van 2,2 miljard euro per jaar voor de getroffen bedrijven.

Imbema Transport & Logistiek meldde vorige maand dat er in september dit jaar aan TAPA 444 nieuwe diefstallen werden gemeld in 38 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, een toename van 27% ten opzichte van de maand ervoor.

Voor specifiek het intermodaal transport ‘ontbreken cijfers en feiten’, zo stelt Imbema echter. Toch beargumenteert de specialist in transportbeveiliging te verwachten dat steeds meer ladingdiefstal in de toekomst binnen het intermodaal vervoer zal plaatsvinden.

18% van de goederen wordt nu op z’n minst gedeeltelijk per trein vervoerd in Europa. Dat zou in 2030 naar verwachting op 30% liggen. Er wordt bovendien geschetst dat de transportvolumes in het algemeen met 10% zullen toenemen in de periode tot 2030 en dat vooral het intermodaal vervoer per vrachtwagen en trein een stevige groei zal doormaken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement