De motie is ingediend door VVD-Kamerlid Fahid Minhas en Lisa van Ginneken (D66). Ze willen dat de regering in samenwerking met spoorbeheerder ProRail komt tot een implementatieplan, inclusief een kosten-batenanalyse, voor de 740 meter treinen en de Kamer hierover voor het najaar van 2023 informeert. Maar liefst 141 van de 150 kamerleden steunden de motie. ‘Goederentreinen zijn op dit moment 650 meter lang en met een verlenging naar 740 meter kan de algehele spoorcapaciteit beter worden benut’, zo stelt het parlement.

De twee Kamerleden dienden samen met kamerlid Harry van der Molen van het CDA nog een tweede motie in waarin de regering gevraagd werd om ‘te verkennen’ of er aanvullende middelen vrijgemaakt kunnen worden voor de versterking van de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer’. Ook verzoekt men de regering in deze motie om ‘te verkennen of er in Europa steun is om geldende staatssteunregels soepel toe te passen’. Ook deze motie werd met 141 stemmen aangenomen.

Kosten

De drie kamerleden beargumenteren dat de kosten voor het gebruik van het spoor sterk stijgen door de extra kosten die de sector moet maken voor de invoering van ERTMS en door de aanpassing van de systematiek van de gebruiksvergoeding voor het spoor waardoor de tarieven voor het opstellen en rangeren van treinen volgend jaar stijgen.

‘Als je kijkt naar de parkeerheffingen in Nederland, dan zie je dat die bijna 800% duurder zijn dan in Duitsland. Dat is een van de redenen waarom het spoorgoederenvervoer in Nederland uit de markt wordt geprezen’, zei Minhas tijdens het kamerdebat op 1 december waarin beide moties werden besproken.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen benadrukt in datzelfde debat ‘ambitieus’ te zijn in de doelen voor het spoorgoederenvervoer. ‘Wij hadden bepaalde compensaties en die vallen inderdaad de komende tijd weg. ‘Ik heb binnenkort ook een overleg met de sector om te kijken wat het nu precies betekent’, zo stelt ze.

De sector luidde deze week ‘de noodklok’ voor het spoorgoederenvervoer over de hogere tarieven van ProRail voor het opstellen en rangeren van treinen. Belangenorganisatie RailGood, verladersvereniging Evofenedex, Deltalinqs, belangenbehartiger voor de Rotterdamse industrie, spoorvervoerder DB Cargo en Branche Organisatie Zeehavens (BOZ), spreken over een tariefverhoging van minimaal 70%.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement