Platform spoorgoederenvervoer moet burgers en sector bij elkaar brengen

Spoordebat

Het nieuwe platform spoorgoederenvervoer dat een jaar geleden gepresenteerd werd door D66 gaat na de zomer van start. Het platform is opgericht om betrokken partijen bij elkaar te brengen om te praten over het spoorgoederenvervoer, waarbij de focus ligt op de leefomgeving van de bewoners die langs het spoor wonen.

bron: pixabay
Foto: Pixabay

Naast vertegenwoordigers uit de spoorsector, ProRail en de politiek zullen daarom ook vertegenwoordigers van bewonersorganisaties aansluiten om mee te praten over de overlast die zij ervaren van geluid en trillingen. ‘Het participatietraject heeft tot doel om scherp te krijgen waar de overeenstemming zit als het gaat om de toekomst van het spoorgoederenvervoer en waar de tegenstellingen blijven’, zo laat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat weten in een brief over het onderwerp.  Het platform moet vier tot vijf keer per jaar bijeenkomen en wordt voorgezeten door Johan Remkes. De definitieve lijst met vertegenwoordigers is nog niet bekend.

John Voppen, ceo van ProRail meldt de oprichting van het platform ‘een goed signaal uit Den Haag’ te vinden en stelt dat het spoorgoederenvervoer daarmee meer onder de aandacht komt. Desondanks zegt Voppen ook zich te realiseren dat goederenvervoerders nog niet tevreden zijn over ProRail. ‘Dat is voor ons helaas herkenbaar en moet beter’, zo stelt hij.

Obstakel

Ook tijdens het Commissiedebat Spoor dat donderdag plaatvond in de Tweede Kamer bleek dat er nog een aantal punten van aandacht zijn als het gaat om het goederenvervoer per spoor. Ook kamerlid Fahid Minhas (VVD) kaartte de prestaties van ProRail aan. Daarnaast benadrukte hij dat goederenvervoerders steeds hogere gebruiksvergoedingen voor het spoor aan ProRail moeten betalen en dat zij een deel van de kosten voor het internationale beveiligingssysteem ERTMS niet vergoed krijgen. ‘Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat de inbouw van ERTMS geen obstakel wordt voor de modal shift’, zo vroeg hij onder andere. Ook stelde hij zich zorgen te maken over het draagvlak vanuit de goederenvervoerders voor het nieuwe systeem.

Staatssecretaris Vivianne Heijen laat weten zich in te zetten voor meer draagvlak onder spoorgoederenvervoerders maar stelt dat nog niet alle problemen zijn opgelost. ‘Ik kan ook niet alles binnen het programma ERTMS oplossen’, aldus de staatssecretaris. Ze laat ook weten zich te realiseren dat ‘het spoor ten opzichte van andere modaliteiten niet goedkoop is’. Zij zegt echter een breed beeld van alle gestegen kosten te willen schetsen in ‘het toekomstbeeld spoorgoederenvervoer’. Voor de gestegen kosten van het parkeren en rangeren van treinen heeft het ministerie van IenW 2 miljoen euro gereserveerd die nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie ligt, zo benadrukt Heijnen.

Geen geld voor 740 meter

Het onderwerp ‘740 meter treinen’ kwam tijdens het spoordebat niet aan bod. Wel benadrukte Heijen in een brief waarin zij vooraf aan het debat vragen van kamerleden beantwoordde dat er na de zomer een ‘implemenatieplan’ wordt opgesteld na afronding van onderzoek, maar dat het nog maar de vraag is of het plan dan ook kan worden uitgevoerd. ‘Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van dit plan is de beschikbaarheid van financiële middelen, wat gegeven de huidige situatie geen gemakkelijke opgave zal zijn. Dit geldt ook breder ten aanzien van het tijdig voldoen aan alle TEN-T voorschriften, waarvan overigens de implementatie van 740 meter treinlengte en van ERTMS de belangrijkste zijn’, aldus de staatssecretaris.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Platform spoorgoederenvervoer moet burgers en sector bij elkaar brengen | NT

Platform spoorgoederenvervoer moet burgers en sector bij elkaar brengen

Spoordebat

Het nieuwe platform spoorgoederenvervoer dat een jaar geleden gepresenteerd werd door D66 gaat na de zomer van start. Het platform is opgericht om betrokken partijen bij elkaar te brengen om te praten over het spoorgoederenvervoer, waarbij de focus ligt op de leefomgeving van de bewoners die langs het spoor wonen.

bron: pixabay
Foto: Pixabay

Naast vertegenwoordigers uit de spoorsector, ProRail en de politiek zullen daarom ook vertegenwoordigers van bewonersorganisaties aansluiten om mee te praten over de overlast die zij ervaren van geluid en trillingen. ‘Het participatietraject heeft tot doel om scherp te krijgen waar de overeenstemming zit als het gaat om de toekomst van het spoorgoederenvervoer en waar de tegenstellingen blijven’, zo laat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat weten in een brief over het onderwerp.  Het platform moet vier tot vijf keer per jaar bijeenkomen en wordt voorgezeten door Johan Remkes. De definitieve lijst met vertegenwoordigers is nog niet bekend.

John Voppen, ceo van ProRail meldt de oprichting van het platform ‘een goed signaal uit Den Haag’ te vinden en stelt dat het spoorgoederenvervoer daarmee meer onder de aandacht komt. Desondanks zegt Voppen ook zich te realiseren dat goederenvervoerders nog niet tevreden zijn over ProRail. ‘Dat is voor ons helaas herkenbaar en moet beter’, zo stelt hij.

Obstakel

Ook tijdens het Commissiedebat Spoor dat donderdag plaatvond in de Tweede Kamer bleek dat er nog een aantal punten van aandacht zijn als het gaat om het goederenvervoer per spoor. Ook kamerlid Fahid Minhas (VVD) kaartte de prestaties van ProRail aan. Daarnaast benadrukte hij dat goederenvervoerders steeds hogere gebruiksvergoedingen voor het spoor aan ProRail moeten betalen en dat zij een deel van de kosten voor het internationale beveiligingssysteem ERTMS niet vergoed krijgen. ‘Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat de inbouw van ERTMS geen obstakel wordt voor de modal shift’, zo vroeg hij onder andere. Ook stelde hij zich zorgen te maken over het draagvlak vanuit de goederenvervoerders voor het nieuwe systeem.

Staatssecretaris Vivianne Heijen laat weten zich in te zetten voor meer draagvlak onder spoorgoederenvervoerders maar stelt dat nog niet alle problemen zijn opgelost. ‘Ik kan ook niet alles binnen het programma ERTMS oplossen’, aldus de staatssecretaris. Ze laat ook weten zich te realiseren dat ‘het spoor ten opzichte van andere modaliteiten niet goedkoop is’. Zij zegt echter een breed beeld van alle gestegen kosten te willen schetsen in ‘het toekomstbeeld spoorgoederenvervoer’. Voor de gestegen kosten van het parkeren en rangeren van treinen heeft het ministerie van IenW 2 miljoen euro gereserveerd die nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie ligt, zo benadrukt Heijnen.

Geen geld voor 740 meter

Het onderwerp ‘740 meter treinen’ kwam tijdens het spoordebat niet aan bod. Wel benadrukte Heijen in een brief waarin zij vooraf aan het debat vragen van kamerleden beantwoordde dat er na de zomer een ‘implemenatieplan’ wordt opgesteld na afronding van onderzoek, maar dat het nog maar de vraag is of het plan dan ook kan worden uitgevoerd. ‘Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van dit plan is de beschikbaarheid van financiële middelen, wat gegeven de huidige situatie geen gemakkelijke opgave zal zijn. Dit geldt ook breder ten aanzien van het tijdig voldoen aan alle TEN-T voorschriften, waarvan overigens de implementatie van 740 meter treinlengte en van ERTMS de belangrijkste zijn’, aldus de staatssecretaris.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement