Verder laat Raben ecologisch verantwoorde houten speelgoedvrachtauto’s produceren door de ‘Occupational Therapy Workshop’ in het eveneens Poolse Plaski.

In deze sociale werkplaatsen werken mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking die hun inzet op de arbbeidsmarkt bemoeilijkt. Raben vindt dat bij maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ook past dat deze mensen in een speciaal op hun persoon toegesneden omgeving een kans op betaald werk krijgen.

Ze zullen zeker kwaliteit moeten leveren, want bedrijfskleding en modelvrachtauto’s zijn visitekaartjes van het bedrijf.