Het kostenrapport van Panteia fungeert veelal als leidraad voor transportbedrijven en hun klanten bij het maken van afspraken over de indexatie van de tarieven. ‘Het rapport is uitgesteld omdat er is op dit moment te veel onzekerheid om een betrouwbare raming op te stellen’, laten Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie Evofenedex weten. De organisaties wijzen daarbij op het ontbreken van een cao-akkoord voor het nieuwe jaar en ‘een marktloonontwikkeling van het CPB die sterk afwijkt van de afspraken in recent afgesloten cao’s’.

Loonsverhogingen

De besprekingen voor die nieuwe cao zijn pas net begonnen, maar werkgevers en werknemers lijken nu al af te koersen op forse loonsverhogingen. Het aanbod van TLN, een stijging van de salarissen en verblijfskosten met van 5%, ligt al een stuk hoger dan de ophogingen uit de huidige cao, waarin voor 2022 een indexatie met 3,25% is opgenomen. De bonden zetten echter in op nog snellere loonstijging en willen bovendien een automatische prijscompensatie, hoewel die pas in 2024 in zou moeten gaan en dus volgend jaar nog weinig invloed heeft op de kosten.

De torenhoge inflatie stuwt op dit moment de lonen in vrijwel alle nieuw afgesloten cao’s flink op. Ook de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat werkgevers de komende jaren rekening moeten houden met structureel hogere kosten voor personeel. Op dit moment is er een tekort van ongeveer 10.000 vrachtwagenchauffeurs. Het hoge ziekteverzuim in het wegvervoer komt daar nog eens bij. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de sector kampt met een recordverzuim van 7%, waardoor er enkele duizenden chauffeurs extra thuis zitten.

Panteia heeft laten weten in november alsnog met zijn ramingen te komen. Daarin zal het onderzoeks- en adviesbureau ook voorspellingen moeten doen over andere factoren dan de loonkosten. Zo maken ook de toegenomen prijzen van materialen en trucks het wegvervoer duurder. Verder is het voor ondernemers moeilijker geworden om de beschikbare capaciteit efficiënt te benutten, bijvoorbeeld door onvoorspelbare verstoringen in supplychains. Ook nieuwe wet- en regelgeving zoals de terugkeerplicht voor voertuigen en chauffeurs en nieuwe detacheringsregels drukken op de efficiency. De sterk stijgende brandstofkosten waren vorig jaar geen onderdeel van de prognoses van Panteia. In verreweg de meeste gevallen maken vervoerders en de verladers daarover afspraken via een brandstofclausule in de contracten.

Flink hoger

Vorig jaar rond deze tijd voorspelde Panteia een kostenstijging in het wegvervoer van 3,5% tot 5,7%. Door het huidige niveau van de inflatie en de te verwachten stijging van de cao-lonen ligt het voor de hand dat dat cijfer voor 2023 flink hoger zal uitvallen.

Om die kostendruk te weerstaan, zullen transportbedrijven linksom of rechtsom hun hogere uitgaven moeten doorberekenen. Gelukkig voor hen lukte dat de afgelopen jaren steeds beter. Begin dit jaar spraken veel ondernemers forse prijsverhogingen af met hun klanten. Zo kondigde supermarktbevoorrader Nedcargo een tariefstijging aan van 9%. Uit de markt klonken daarna geluiden dat andere vervoerders vergelijkbare prijsstijgingen door wisten te voeren. Volgens ING Bank stuwt de kostenstijging de omzetgroei in het wegvervoer dit jaar al op naar 11%. In 2023 zal die stijging naar verwachting nog eens 10% bedragen, heeft de bank becijferd.

Duitsland

Ook in de ons omringende landen is het wegvervoer onderhevig aan stevige  prijsinflatie, veelal met dubbele cijfers. Zo stegen de tarieven in Duitsland in het tweede kwartaal met 14% ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Duitse statistiekbureau. De prijsstijging is echter niet voldoende om de opgelopen kosten bij transportondernemers te dekken, meldt brancheorganisatie BGL in een conjunctuuranalyse. Het lukt volgens de koepelorganisatie op dit moment maar gedeeltelijk om de kosten door te berekenen aan de klant. Een op de acht Duitse transportondernemers heeft bovendien te maken met slechter betalingsgedrag bij klanten, meldt BGL.

Ook het Belgische wegvervoer heeft te maken heeft met ongekend snelle kostenstijgingen. In september lag de kostprijs van het wegvervoer al bijna 12,5% hoger dan in december vorig jaar, zo blijkt uit de index van het Instituut wegtransport en Logistiek België (ILTB). Dat komt vooral door de dure diesel (+35%) en hogere loonkosten (+4,6%), de twee factoren die het zwaarst meewegen in het totale kostenniveau. Exclusief brandstof ging het om een stijging van 6,4%.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement