Op de linkeroever wordt in mei het nieuwe knooppunt Antwerpen-West deels in gebruik genomen en gaat de bestaande oprit Linkeroever nabij de Kennedytunnel definitief dicht. Knooppunt Sint-Anna, de verbinding van de E34 met de Ring, wordt in dezelfde periode in gebruik genomen.

Na de zomer start op beide oevers het uitgraven van de sleuven voor de monden van de nieuwe Scheldetunnel. De tunnelelementen, die nu in Zeebrugge worden gemaakt, worden pas in 2025 op hun definitieve plaats gelegd.

Tegen het najaar begint in de omgeving van het iconische sportpaleis (vanaf op de snelweg herkenbaar aan het blauwe zonnedak) de bouw van de ‘bypass’, een tijdelijk alternatief voor deze strook van de Antwerpse Ring. Die bypass zal pas tegen 2025 gebruiksklaar zijn. Dan wordt ook het bestaande viaduct afgebroken. Wegens de liggen nabij woonwijken worden er geluidsschermen geplaatst en zal er een snelheidsbeperking tot 70 km per uur gelden. De huidige werken nabij het Sportpaleis, die verschillende verkeersbeperkingen noodzaken, omvatten vooral het verleggen van nutsleidingen om de aanleg van de bypass mogelijk te maken.

Oosterweelknoop

Eveneens op de rechteroever start de bouw van de Oosterweelknoop en de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal. De Oosterweelknoop ter hoogte van het Noordkasteel zal de Scheldetunnel met die Kanaaltunnels verbinden. Het Noordkasteel is een omgeving van historische belang, niet omdat het ooit veel militaire betekenis zou hebben gehad, maar omdat het in de twintigste eeuw een vrij losjes beheerde recreatiezone was, waar veel nog levende Antwerpenaren zijn ‘gemaakt.’

Wegens de stikstofcrisissfeer in de Vlaamse regering werd de toelichting van de werken aan de verzamelde pers in extremis vervroegd, zodat Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) er aanwezig kon zijn. Zij kwam er vooral vertellen dat de totaalkosten van het project door de prijsstijgingen – voorlopig – zijn opgelopen van 4,5 miljard tot 5,9 miljard euro.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement