Binnenvaart richt milieubureau op

ROTTERDAM – Er komt geen Bureau Marketing Binnenvaart, maar een Bureau Milieutransporten Binnenvaart. Dit door de binnenvaart zelf geinitieerde acquisitiebureau zal zich onder voorzitterschap van burgemeester Bruins Slot van Ridderkerk in eerste instantie vooral richten op het vervoer van ‘milieuprodukten’.

Verspreiding van overtollige mest, vervoer van vervuilde grond, bouwafval en van huishoudelijk afval, – het zijn vervoersstromen die als ze per auto plaatsvinden het wegennet nog meer zullen belasten. Het zijn juist deze vervoersstromen die de binnenvaart graag over het water zag gaan.
Daarom hebben zes binnenvaartorganisaties het initiatief genomen een speciaal bureau daarvoor op te richten: het Bureau Milieutransporten Binnenvaart (BMB). “Eindelijk is er sprake van een structurele opzet bij het met behulp van de binnenvaart ontrafelen van de files op de wegen” , zegt Johan Groenewold, de voorzitter van de Vereniging voor Sleep- en Duwbooteigenaren Rijn en IJssel, die als woordvoerder namens de stichting in oprichting optreedt.
Behalve ‘Rijn en IJssel’ zijn de initiatiefnemende organisaties het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Duwbakken Vereniging, de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart, de Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond en de Federatie van Schippersbonden.
Afgelopen vrijdag is een delegatie van de zes naar Den Haag afgereisd om het voorstel voor het BMB toe te lichten. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat speelt een doorslaggevende rol bij de totstandkoming hiervan, omdat een BMB niet tot stand kan komen zonder financiele steun van de overheid.

Onderzoek

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaf al in ’89 het onderzoeksbureau Coopers & Lybrands (toen nog Van Dien geheten) opdracht te onderzoeken hoe de binnenlandse binnenvaart commercieler kon worden opgezet. Begin ’91 kwam uit dat onderzoek het advies een Bureau Marketing Binnenvaart op te richten. De beperkingen van dat bureau waren echter van dien aard dat verladersorganisatie EVO en CBRB vonden dat de commercialisering lang niet ver genoeg ging. De Algemene Schippers Vereniging (ASV) vond het echter te ver gaan en haakte af. Uitgangspunt van het BMB was nu juist, dat zo mogelijk alle organisaties er achter zouden staan. Alleen CBOB, ONS en (aarzelend) de Federatie stemden toe.
Johan Groenewold: “Het BMB zoals wij dat nu voorstellen, en waarvan de statuten voor de stichting al gereed zijn, heeft een breder draagvlak. Hiermee komt geen einde aan het Bureau Marketing Binnenvaart, want iets dat je niet begint, kun je ook niet beeindigen.”
Groenewold ziet het nieuwe BMB als een verlengstuk van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), dat nu al ruim anderhalf jaar reclame maakt voor de bedrijfstak binnenvaart. “Bij het BVB komt vaak de vraag binnen wie welk transport moet verzorgen. Als het BMB er is, kan daarheen worden doorverwezen. De start van het bureau loopt parallel met de ontwikkeling van nieuwe vervoersstromen en ontwikkelingen op gebied van het milieu.”
Burgemeester mr. H.J.E. Bruins Slot van Ridderkerk wordt de voorzitter van het BMB. Gezocht werd naar een onafhankelijk iemand met bestuurlijke ervaring en met een aantoonbare betrokkenheid met de binnenvaart. Bruins Slot is schipperszoon.

Positief

De eerste, officieuze, reactie uit Den Haag is positief. Einde deze week zal verder worden gepraat door de binnenvaartorganisaties en het ministerie. Het zal zeker nog jaren duren eer de binnenvaart daadwerkelijk de nieuwe transporten in het schip zal krijgen. Die jaren zullen nodig zijn voor research en de eerste benadering van verladers.
“We gaan ons vooralsnog concentreren op de acquisitie van vervoersstromen die nog niet per schip gaan” , aldus Groenewold. “In de statuten is duidelijk omschreven dat het niet uitgesloten wordt dat in de toekomst ook voor andere
vervoersstromen acquisitie zal worden gepleegd. Dat betreft dan echter wel een bestuursbesluit.”
De ASV voelt in tegenstelling tot het CBRB nog steeds niets voor het BMB. De statuten van het nieuwe Bureau liggen vast, maar het bestuur kan nog worden uitgebreid met afgevaardigden van andere binnenvaartorganisaties. “Ook de ASV is nog steeds van harte welkom. We hebben ze er liever wel bij dan niet” , aldus Johan Groenewold, die verwacht dat ook een organisatie als het Nederlandsch Binnenvaart Bureau (Beurt- en Waddenvaarders) wel een bestuurslid zal leveren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Binnenvaart richt milieubureau op | NT

Binnenvaart richt milieubureau op

ROTTERDAM – Er komt geen Bureau Marketing Binnenvaart, maar een Bureau Milieutransporten Binnenvaart. Dit door de binnenvaart zelf geinitieerde acquisitiebureau zal zich onder voorzitterschap van burgemeester Bruins Slot van Ridderkerk in eerste instantie vooral richten op het vervoer van ‘milieuprodukten’.

Verspreiding van overtollige mest, vervoer van vervuilde grond, bouwafval en van huishoudelijk afval, – het zijn vervoersstromen die als ze per auto plaatsvinden het wegennet nog meer zullen belasten. Het zijn juist deze vervoersstromen die de binnenvaart graag over het water zag gaan.
Daarom hebben zes binnenvaartorganisaties het initiatief genomen een speciaal bureau daarvoor op te richten: het Bureau Milieutransporten Binnenvaart (BMB). “Eindelijk is er sprake van een structurele opzet bij het met behulp van de binnenvaart ontrafelen van de files op de wegen” , zegt Johan Groenewold, de voorzitter van de Vereniging voor Sleep- en Duwbooteigenaren Rijn en IJssel, die als woordvoerder namens de stichting in oprichting optreedt.
Behalve ‘Rijn en IJssel’ zijn de initiatiefnemende organisaties het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Duwbakken Vereniging, de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart, de Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond en de Federatie van Schippersbonden.
Afgelopen vrijdag is een delegatie van de zes naar Den Haag afgereisd om het voorstel voor het BMB toe te lichten. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat speelt een doorslaggevende rol bij de totstandkoming hiervan, omdat een BMB niet tot stand kan komen zonder financiele steun van de overheid.

Onderzoek

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaf al in ’89 het onderzoeksbureau Coopers & Lybrands (toen nog Van Dien geheten) opdracht te onderzoeken hoe de binnenlandse binnenvaart commercieler kon worden opgezet. Begin ’91 kwam uit dat onderzoek het advies een Bureau Marketing Binnenvaart op te richten. De beperkingen van dat bureau waren echter van dien aard dat verladersorganisatie EVO en CBRB vonden dat de commercialisering lang niet ver genoeg ging. De Algemene Schippers Vereniging (ASV) vond het echter te ver gaan en haakte af. Uitgangspunt van het BMB was nu juist, dat zo mogelijk alle organisaties er achter zouden staan. Alleen CBOB, ONS en (aarzelend) de Federatie stemden toe.
Johan Groenewold: “Het BMB zoals wij dat nu voorstellen, en waarvan de statuten voor de stichting al gereed zijn, heeft een breder draagvlak. Hiermee komt geen einde aan het Bureau Marketing Binnenvaart, want iets dat je niet begint, kun je ook niet beeindigen.”
Groenewold ziet het nieuwe BMB als een verlengstuk van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), dat nu al ruim anderhalf jaar reclame maakt voor de bedrijfstak binnenvaart. “Bij het BVB komt vaak de vraag binnen wie welk transport moet verzorgen. Als het BMB er is, kan daarheen worden doorverwezen. De start van het bureau loopt parallel met de ontwikkeling van nieuwe vervoersstromen en ontwikkelingen op gebied van het milieu.”
Burgemeester mr. H.J.E. Bruins Slot van Ridderkerk wordt de voorzitter van het BMB. Gezocht werd naar een onafhankelijk iemand met bestuurlijke ervaring en met een aantoonbare betrokkenheid met de binnenvaart. Bruins Slot is schipperszoon.

Positief

De eerste, officieuze, reactie uit Den Haag is positief. Einde deze week zal verder worden gepraat door de binnenvaartorganisaties en het ministerie. Het zal zeker nog jaren duren eer de binnenvaart daadwerkelijk de nieuwe transporten in het schip zal krijgen. Die jaren zullen nodig zijn voor research en de eerste benadering van verladers.
“We gaan ons vooralsnog concentreren op de acquisitie van vervoersstromen die nog niet per schip gaan” , aldus Groenewold. “In de statuten is duidelijk omschreven dat het niet uitgesloten wordt dat in de toekomst ook voor andere
vervoersstromen acquisitie zal worden gepleegd. Dat betreft dan echter wel een bestuursbesluit.”
De ASV voelt in tegenstelling tot het CBRB nog steeds niets voor het BMB. De statuten van het nieuwe Bureau liggen vast, maar het bestuur kan nog worden uitgebreid met afgevaardigden van andere binnenvaartorganisaties. “Ook de ASV is nog steeds van harte welkom. We hebben ze er liever wel bij dan niet” , aldus Johan Groenewold, die verwacht dat ook een organisatie als het Nederlandsch Binnenvaart Bureau (Beurt- en Waddenvaarders) wel een bestuurslid zal leveren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement