De Bundesrat, zeg maar de Eerste Kamer van Duitsland, heeft de bondsregering gevraagd afvalvervoerders van de Maut vrij te stellen. De raad, waarin de deelstaten zijn vertegenwoordigd, vreest dat afvalvervoerders (vaak vuilnisophaaldiensten) die in gemeenten en stedelijke gebieden voor de afvoer van afvalstoffen zorgen, door de tol op hoge kosten worden gejaagd. De vrees bestaat dat die kosten uiteindelijk bij de burger worden neergelegd.

Concurrentievervalsing

De Bundesrat vindt daarom dat de gehele afvalafvoer voortaan van tol moet worden vrijgesteld. Het Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorging (BGL), één van de grote organisaties in het Duitse wegvervoer, is daarop tegen. Het zou leiden tot concurrentievervalsing tegenover particuliere bedrijven die zich met de ‘Entsorgung’ (afvalverwerking en -transport en recyclering), die de tol immers wel moeten betalen. 

De zaak is gaan spelen nu Duitsland het tolplichtige net heeft uitgebreid tot alle snelwegen en Bundesstraßen, waarvan bijvoorbeeld ook vuilniswagens veel gebruik maken. Het BGL signaleert nu al een neiging van ‘Kommunen’ (gemeenten en steden) om de afvalafvoer weer in eigen hand te nemen.