De westkolk sloot haar sluisdeuren al op 28 april als gevolg van ernstige schade aan de tandwielen. De oostkolk volgde 21 juli, als gevolg van laagwater. Het levert de scheepvaart vertraging op en al helemaal wanneer sluis Grave op de omvaarroute ook in storing schiet.

Uitzicht op een oplossing is er wel, maar zekerheid niet. ‘De westkolk van sluis Weurt zal volgens de planning in week 34 (22 t/m 28 augustus, red.) weer operationeel zijn, maar bij werkzaamheden kunnen er altijd onvoorziene omstandigheden opspelen’, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat Oost-Nederland weten.

Begin mei werd ernstige schade aangetroffen op de tandwielen die nodig zijn om de sluisdeur op en neer te bewegen. Rijkswaterstaat is de afgelopen maanden bezig geweest met onderzoek naar de oorzaak van het probleem en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Voor het herstel zijn er nieuwe tandwielen nodig en die hebben een levertijd van acht maanden. De laatste verwachting is dus eind augustus, maar begin juli mikte Rijkswaterstaat nog op einde van die maand.

Dan de oostkolk, die was al langere tijd beperkt bereikbaar in verband met laagwater. De waterstanden zakte dusdanig dat 21 juli de oostkolk volledig gesloten werd voor de scheepvaart. Wanneer de oostkolk weer in werking treedt is niet tevoorspellen, stelt Rijkswaterstaat. ‘We hebben alleen geen glazen bol. Belangrijk is dat er veel regen gaat vallen in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland. Dat zorgt voor een hogere waterstand.’ Bij een waterstand van NAP+Nijmegen 525 of hoger wordt de oostkolk weer in bedrijf genomen.

Nieuwe stremming

Mocht dit op korte termijn het geval zijn dan staat er deze maand al een nieuwe stremming gepland voor de oostkolk: 16 tot en met 26 augustus, in verband met werkzaamheden. Ook voor de westkolk staat op vaarweginformatie.nl al de volgende werkstremming ingepland: 20 tot en met 30 september.

‘We zijn aan het duwen en aan het trekken. Maar het is een gevolg van achterstallig onderhoud, iets waar we al langer voor aan de bel trekken’, vertelt Leny van Toorenburg, nautisch-technisch adviseur bij KBN. Daarbovenop komt het tekort aan materieel.’Het is nu een kwestie van uitzitten van dit achterstallige onderhoud. De politiek heeft het niet voldoende prioriteit gegeven.’ Sluis Weurt staat overigens op de nominatie voor renovatie, in 2028. ‘We zitten met Rijkswaterstaat aan tafel en proberen dit naar voren te halen’, aldus Toorenburg, die nog geen indicatie heeft gehad of dit ook gaat gebeuren. Rijkswaterstaat heeft eerder laten weten in het voorjaar 2023 met meer duidelijkheid te komen.’

Door de niet werkende sluis in Weurt moeten schippers flink omvaren. Het verbindende Maas-Waalkanaal kan haar rol niet vervullen. Omvaren gaat onder andere via sluis Grave. Dinsdag 26 juli schoot de sluis in storing. Het euvel kwam door stenen die voor de sluisdeur lagen, hierdoor kon de sluisdeur niet open. Er moesten duikers aan te pas komen om die te verwijderen. Toen de stenen waren verwijderd moesten aankomende schepen aan de ene kant minstens tien en aan de andere kant 13 schuttingen wachten.

Dat het aantal schuttingen zo ver kon oplopen is omdat Grave maar één kolk heeft. ‘Het is zo’n kwetsbare sluis. De noodzaak van een tweede kolk blijk maar weer’, stelt Toorenburg.

Wachttijden

Het aantal schuttingen en de wachttijden waren dusdanig hoog dat KBN bij Rijkswaterstaat aan de bel trok. ‘Als de wachttijden zo hoog zijn dan is het moeilijk in te schatten wanneer je precies aan de beurt bent. Daarom hebben wij voorgesteld aan Rijkswaterstaat om de schipper te bellen als het zo ver is. Op die manier kunnen schippers rustig andere dingen doen of gaan slapen, mits ze de telefoon op geluid zetten’, zegt Toorenburg.

Rijkswaterstaat ging akkoord. ‘We hebben een extra persoon ingezet op de bediencentrale van de sluis. Daardoor is deze oplossing mogelijk’, vertelt Renske Hamming, woordvoerder van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. ‘De oplossing blijft geldig zolang Weurt gestremd is of zolang het druk is bij Grave.’

Sluis Grave weer operationeel na storing van ruim twee dagen

Sluis Grave is weer in werking. De scheepvaart kan sinds de nacht van maandag op dinsdag weer het sluizencomplex over de Maas passeren. Rond middernacht werd de oude deurcilinder weer teruggeplaatst, en rond half 1 konden schepen weer schutten. Rijkswaterstaat trachtte zondag 7 augustus de deurcilinder te vervangen. Deze operatie slaagde, maar de sensor van de cilinder bleek niet te werken. Daarna werd op maandag 8 augustus een spoedreparatie uitgevoerd, maar bleken de sluisdeuren niet goed af te kunnen sluiten. Op het moment dat het sluizencomplex weer operationeel was, lagen er 25 schepen in de opvaart en 21 in de afvaart te wachten op passage. Dit ging om recreatie- en beroepsvaart. Op dinsdagochtend liggen er nog meer dan 10 schepen te wachten om te kunnen schutten. Rijkswaterstaat onderzoekt nog wat ze gaan doen met de deurcilinder. De sluis is erg belangrijk voor de binnenvaart, vooral nu. Sinds 21 juli ligt sluis Weurt eruit door laagwater, en sluis Grave maakt deel uit van de drukke omvaarroute.

Dit artikel verscheen eerder in Schuttevaer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement