Mei: een Belgische bestuurder botst met zijn bestelbus tegen een boom in Goirle (Noord-Brabant) en verklaart dat hij in slaap was gevallen. April: Een Hongaarse trucker belandt in een greppel langs de A15 bij Hardinxveld-Giessendam, want: ‘in slaap gevallen’. Maart: Een Zoetermeerse bestuurder van een bestelbus botst in Rijssenhout op een vrachtwagen; in slaap gevallen.

Het is blijkbaar een maandelijks terugkerend fenomeen: de slapende vrachtwagenchauffeur die brokken maakt. Uit een Nederlands onderzoek bleek al eens dat 23% van de vrachtwagenchauffeurs wel eens achter het stuur in slaap is gevallen (tegenover 10% van de bestuurders van personenauto’s). Het is een wereldwijde trend, zo lijkt het, want ook uit een Amerikaans onderzoek kwam naar voren dat een kwart van de vrachtwagenchauffeurs wel eens in volle vaart een (onvrijwillig) uiltje knapt. Met zulke hoge indommelingspercentages valt het aantal ongelukken eigenlijk nog wonderbaarlijk mee. Op het Haagse Binnenhof en in het Witte Huis in Washington liggen de mensen dientengevolge niet echt wakker van de slapende chauffeurs, maar de genoemde serie ongelukken maakt toch duidelijk dat we een probleem hebben.

Wat is de oorzaak van al die slaperigheid in de cabines? De voorliefde van truckers (zie onze krant van vorige week) voor ballades van Guus Meeuwis en Amerikaanse countryzangers? Wie weet, maar serieuzere oorzaken zijn te vinden in een recent onderzoek onder Europese truckers dat werd uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement. Uit het onderzoek blijkt dat vrachtwagenchauffeurs zich vaak vermoeid voelen én zich in veel gevallen niet aan de voorgeschreven rij- en rusttijden houden. Het rapport, geschreven door een Italiaanse consultant, is een 85 pagina’s lange klaagzang over de werkomstandigheden in het Europese wegvervoer.

De vakbonden hadden bij de samenstelling van het rapport een dikke vinger in de pap, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het door FNV Bondgenoten aangedragen woord ‘asfaltslaven’ de eindversie van het Europese rapport heeft gehaald. Maar de aanbeveling uit het rapport, dat de controledruk op het gebied van rij- en rusttijden in de diverse Europese lidstaten verhoogd en zoveel mogelijk gelijk getrokken moet worden, zal ook door werkgevers in het wegvervoer onderschreven worden. Als er meer controleurs langs de weg komen, kunnen die niet alleen stimuleren dat vrachtwagenchauffeurs goed uitgeslapen achter het stuur zitten, maar kunnen er ook vaker tachograaffraudeurs in de kraag worden gegrepen die voor valse concurrentie zorgen.

Paul Jumelet