Europa, best belangrijk?

Binnenkort mogen we alweer naar de stembus. Deze keer kiezen we de Nederlandse vertegenwoordigers voor het Europees Parlement.

Zeker voor het logistieke bedrijfsleven zijn dit belangrijke verkiezingen.

Steeds meer zijn immers regels en voorschrift en voor goederenvervoer en logistiek afkomstig uit Europa. De toepassing hiervan beïnvloedt rechtstreeks het concurrentievermogen van logistieke bedrijven en de relatieve positie
ten opzichte van internationale concurrenten.

De afgelopen maanden werd duidelijk dat het Europees Parlement behoorlijke invloed kan uitoefenen op de besluitvorming over belangrijke logistieke onderwerpen. Terwijl in Nederland binnenkort de duizendste ecocombi begroet zal worden, heeft een meerderheid van het Europees Parlement de toelating van deze bijzonder effi ciënte combinaties voor grensoverschrijdend vervoer tegen kunnen houden.

Blijkbaar slagen allerlei belangengroeperingen er in om, vaak vanuit nationaal perspectief, de besluitvorming te beïnvloeden. Het is daarom nu de tijd om de juiste boodschap bij de nieuwe parlementariërs neer te leggen. Immers, nogal wat zittende leden vertrekken en worden vanaf mei vervangen door vers bloed. Er spelen nu veel belangrijke onderwerpen, zoals de verdere liberalisering van het binnenlands vervoer (cabotage).

Peter Colon

Uit een recente studie van het parlement blijkt dat er jaarlijks miljoenen te besparen zijn op vervoerskosten door
de beperkingen op cabotage op te heff en. Een belangrijk bijeffect is de forse vermindering van het leegrijden, doordat vervoerders dichter bij het losadres nog een rit kunnen uitvoeren. Interessant zou het kunnen worden als er binnen Europa meer oog komt voor de invloed van verschillen in toepassing van regelgeving op de concurrentiepositie van vervoerders.

Denk bijvoorbeeld aan fiscale wetgeving rond accijnzen en tolheffing, nu in Duitsland een actueel onderwerp. Maar ook aan de wijze waarop we de komende jaren om moeten gaan met de sociale tegenstellingen tussen chauff eurs uit Nederland en chauffeurs uit de lagelonenlanden in Midden- en Oost-Europa.

Willen we door blijven gaan met de uittocht van Nederlandse logistieke ondernemers naar deze landen of wordt het tijd om met nieuw beleid een gelijk speelveld voor ondernemers uit alle Europese landen te krijgen? Ten slotte blijkt dat er ook voor de zeehavens nog grote verschillen zijn in de toepassing van staatssteun, waardoor het maar de vraag is of ook hier sprake is van eerlijke concurrentie.

Een sterke positie van Nederlandse parlementariërs en een duidelijke agenda met heldere prioriteiten op logistiek gebied zijn de eerste stappen om de belangen van de Nederlandse logistieksector beter te behartigen. Dit komt niet zomaar tot stand. Er zal veel energie gestoken moeten worden in het informeren van de kandidaat-parlementariërs om zo de logistieke belangen voor het voetlicht te brengen. En daarmee is Europa dus best wel belangrijk!

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Europa, best belangrijk? | NT

Europa, best belangrijk?

Binnenkort mogen we alweer naar de stembus. Deze keer kiezen we de Nederlandse vertegenwoordigers voor het Europees Parlement.

Zeker voor het logistieke bedrijfsleven zijn dit belangrijke verkiezingen.

Steeds meer zijn immers regels en voorschrift en voor goederenvervoer en logistiek afkomstig uit Europa. De toepassing hiervan beïnvloedt rechtstreeks het concurrentievermogen van logistieke bedrijven en de relatieve positie
ten opzichte van internationale concurrenten.

De afgelopen maanden werd duidelijk dat het Europees Parlement behoorlijke invloed kan uitoefenen op de besluitvorming over belangrijke logistieke onderwerpen. Terwijl in Nederland binnenkort de duizendste ecocombi begroet zal worden, heeft een meerderheid van het Europees Parlement de toelating van deze bijzonder effi ciënte combinaties voor grensoverschrijdend vervoer tegen kunnen houden.

Blijkbaar slagen allerlei belangengroeperingen er in om, vaak vanuit nationaal perspectief, de besluitvorming te beïnvloeden. Het is daarom nu de tijd om de juiste boodschap bij de nieuwe parlementariërs neer te leggen. Immers, nogal wat zittende leden vertrekken en worden vanaf mei vervangen door vers bloed. Er spelen nu veel belangrijke onderwerpen, zoals de verdere liberalisering van het binnenlands vervoer (cabotage).

Peter Colon

Uit een recente studie van het parlement blijkt dat er jaarlijks miljoenen te besparen zijn op vervoerskosten door
de beperkingen op cabotage op te heff en. Een belangrijk bijeffect is de forse vermindering van het leegrijden, doordat vervoerders dichter bij het losadres nog een rit kunnen uitvoeren. Interessant zou het kunnen worden als er binnen Europa meer oog komt voor de invloed van verschillen in toepassing van regelgeving op de concurrentiepositie van vervoerders.

Denk bijvoorbeeld aan fiscale wetgeving rond accijnzen en tolheffing, nu in Duitsland een actueel onderwerp. Maar ook aan de wijze waarop we de komende jaren om moeten gaan met de sociale tegenstellingen tussen chauff eurs uit Nederland en chauffeurs uit de lagelonenlanden in Midden- en Oost-Europa.

Willen we door blijven gaan met de uittocht van Nederlandse logistieke ondernemers naar deze landen of wordt het tijd om met nieuw beleid een gelijk speelveld voor ondernemers uit alle Europese landen te krijgen? Ten slotte blijkt dat er ook voor de zeehavens nog grote verschillen zijn in de toepassing van staatssteun, waardoor het maar de vraag is of ook hier sprake is van eerlijke concurrentie.

Een sterke positie van Nederlandse parlementariërs en een duidelijke agenda met heldere prioriteiten op logistiek gebied zijn de eerste stappen om de belangen van de Nederlandse logistieksector beter te behartigen. Dit komt niet zomaar tot stand. Er zal veel energie gestoken moeten worden in het informeren van de kandidaat-parlementariërs om zo de logistieke belangen voor het voetlicht te brengen. En daarmee is Europa dus best wel belangrijk!

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement