Ik citeer een nieuwsbericht uit het AD: ‘De conservatieve nieuwszender Fox News verbaasde afgelopen dagen vriend en vijand met de genuanceerde verslaggeving van de Amerikaanse verkiezingen. Wie denkt dat Trumps huiszender ineens de redelijkheid zelve is geworden, heeft het mis: eigenaar en miljardair Rupert Murdoch heeft het gehad met president Trump.’Aan dit bericht is zoveel mis, dat ik er even stil van werd, zelfs een beetje verdrietig. Kennelijk heeft de mediabaas enkele maanden geleden de hoofdredacteuren van verschillende zenders en kranten opgedragen om ‘eerlijker’ verslag te doen. Eerlijker?!Natuurlijk ben ik niet naïef en weet ik dat de verschillende media gestoeld zijn op verschillende stromingen. Maar ik houd me altijd vast aan het ideaalbeeld dat de media gericht zijn op het belichten van het nieuws en niet op het verdraaien. En natuurlijk zal de auteur en de redactie invloed uitoefenen op welk perspectief wordt gekozen om de boel op scherp te zetten, om misschien een publiek debat aan te zwengelen of simpelweg sensatie te creëren. Maar het uiteindelijke doel zou toch in ieder geval moeten zijn dat ‘de mensen thuis’ het juiste nieuws tot zich krijgen. Maar in de VS hangt de versie van waarheid vaak af van welk nieuwkanaal je aanzet. En dat hing kennelijk af van de persoonlijke belangen van de baas van die nieuwszender. Als columnist gaan mijn haren hiervan recht overeind staan.

Wat deze discussie verder compliceert, is de komst van de social media. De distributie van nieuws door social media is extreem snel. Een simpele gebeurtenis kan ineens ‘viral’ gaan en uitgroeien tot groot nieuws, met alle gevolgen van dien. Bedenk wat er onlangs in Rotterdam gebeurde toen een foto van een spotprent in een klaslokaal door een leerling op social media werd gedeeld. Een leraar werd in een paar uur gedegradeerd van docent tot racist, zonder enige vorm van waarheidsvinding, en met onderduiken als laatste redmiddel. Als docent zijnde, stierf afgelopen week een stukje van mijn ziel, die ik normaliter met veel zaligheid in het onderwijs steek.

Om misverstanden te voorkomen: deze column is niet bedoeld als klaagzang. Sterker nog, deze column is een oproep en een belofte. Een oproep aan alle andere auteurs en redacteuren om zoveel mogelijk te blijven bij de basis van ons vak. We hebben als media de taak om het nieuws van alle kanten te belichten. Soms met een kritische mening, een knipoog of een lofzang, maar altijd gericht op het informeren van de lezers en niet het polariseren en verkeerd voorlichten daarvan. En een belofte van mijn kant dat ik dat zal blijven doen in mijn columns, annotaties en (gast-)colleges. Dat betekent niet dat mijn lezers, studenten en leerlingen het altijd met me eens zijn. Sterker nog, ik houd wel van een stevig debat waarin complimenten regelmatig worden afgewisseld met kritische kanttekeningen en afwijkende zienswijzen. Dat geeft stof tot nadenken en vormt de basis voor toekomstige discussies en publicaties. Maar: altijd op de bal en nooit op de persoon en in alle openheid met ruimte voor hoor en wederhoor.