Cijfers tonen aan dat Nederland onverminderd aantrekkelijk is als logistiek- en distributieland. Ondanks de pandemie noteerde Nederland Distributieland (NDL) in 2021 opnieuw een recordaantal nieuwe investeringsprojecten en buitenlandse toetreders die ons land hebben uitgekozen voor hun logistieke operatie. En ook de portefeuille aan projecten voor 2022 is goed gevuld. En ondanks alle discussies rondom de ‘verdozing’ van Nederland is volgens Buck Consultants in 2021 opnieuw een recordgroei aan megadistributiecentra geboekt. Er zijn 25 nieuwe XXL-DC’s gerealiseerd met een oppervlakte van meer dan 40.000 m2 per locatie. Dat biedt werk aan naar schatting bijna tienduizend mensen. Dit jaar wordt minder groei verwacht door ruimte- en arbeidstekorten. Het zijn mooie cijfers, maar het leidt tevens tot meer weerstand, want lokale gemeenten willen nu echt op de rem trappen voor wat betreft de komst van grote dc’s. De gronduitgifte is beperkt en het negatieve sentiment neemt toe.

Het is goed dat de discussie wordt gevoerd, maar laten we niet vergeten dat een vastgoedlocatie niet op zichzelf staat. De locatie is als knooppunt onderdeel van een veel grotere logistieke keten met toegevoegde waarde voor havens en logistieke dienstverleners en intensiveert de verbinding met ons achterland. Dit perspectief is belangrijk, maar wordt nergens genoemd. Gemeenten en de provincies beschikken over lokale autonomie, maar ik vind dat het logistiek vastgoedlandschap desondanks ook een landelijke, overkoepelende visie verdient.

Een ding is zeker, we kunnen Nederland qua oppervlakte niet opeens groter maken. De sector moet zelf ook bijdragen door slimmer om te gaan met het benutten van de vierkante meters en door vastgoed te ontwikkelen op een duurzame en energiezuinige wijze. Daar zijn al vele voorbeelden van te vinden. Toepassing van LED-verlichting en zonnepanelen draagt bij aan een efficiëntere energievoorziening. Regenwater wordt opgevangen voor bewatering van groenzones, het schoonmaken van de bedrijfshallen en het spoelen van de toiletten. Ontwikkelaar Intospace gaat met slimme concepten nog een stapje verder en betoogt dat de beschikbare grond voor logistiek vastgoed nuttiger gebruikt kan worden door dubbellaagse distributiecentra te bouwen. Bovendien kunnen de daken van gebouwen veel intensiever worden gebruikt door er parkeergelegenheid, daktuinen of zelfs parken, inclusief padelbanen, op aan te leggen. Stel je eens voor hoe dat er uit zou kunnen zien. Dit soort visies geven een heel ander beeld en zijn waardevol voor de nieuw te realiseren hub-locaties voor de zero-emissiebelevering van de grote steden.

Door innovaties slim in te zetten, worden oplossingen bedacht voor het bouwen van circulair logistiek vastgoed. Heembouw en Stichting Building for Good stellen dat bijvoorbeeld het toepassen van een alternatief voor cement in de betonvloer, het materialenpaspoort, het mogelijk hergebruik van materialen en de flexibilisering van de ruimtebestemming van logistiek vastgoed bijdragen aan de doelstellingen om naar een circulaire economie te gaan. Zij voorzien dat er een apart certificaat komt voor circulair logistiek vastgoed.

Het zou onverstandig zijn om Nederland vol te bouwen met magazijnen om enkel aan de marktvraag te kunnen voldoen. In december werd tijdens een webinar van Nieuwsblad Transport rondom logistiek vastgoed al door Wim Eringfeld van STEC, Remco Buurman van NDL en mijzelf onderstreept dat een constructieve discussie en langetermijnvisie nodig zijn. Voeg daar nog een flinke dosis slimheid aan toe en Nederland positio­neert zich ook op dit gebied als duurzaam vestigingsland.

Bart Banning, sectorbanker transport & logistiek

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement