In de bedoelde zaak had wegvervoerbedrijf JTI opdracht gekregen van importeur Jakubowski om een partij sigaretten over de weg van Polen naar Engeland te vervoeren. Het CMR-verdrag was op dit vervoer van toepassing. Terwijl het voertuig van de vrachtwagenchauffeur geparkeerd stond bij een benzinestation langs de snelweg in Engeland, hebben dieven 289 kisten met sigaretten met een marktwaarde van 72.512 Britse pond gestolen. Omdat door de diefstal de T-1 documenten niet gezuiverd konden worden, moest Jakubowski een bedrag van 449.557 pond aan accijnzen betalen.

Jakubowski eiste van het transportbedrijf vervolgens schadevergoeding voor de accijnzen op grond van artikel 23 lid 4 van het CMR-verdrag. Dit artikel bepaalt dat in het geval van verlies van goederen een ladingbelanghebbende naast de waarde van de goederen ook ‘vervoerskosten, douanerechten en andere kosten in verband met het vervoer van de goederen’ kan vorderen.

De bepaling ‘andere kosten in verband met het vervoer’ is in de verschillende CMR-lidstaten op grofweg twee manieren geïnterpreteerd. Volgens de ‘ruime uitleg’ heeft de ladingbelanghebbende recht op alle invoerrechten of accijnzen die door het niet kunnen zuiveren van documenten verschuldigd zijn. Volgens de ‘enge interpretatie’ is er alleen recht op vergoeding van kosten die in rechtstreeks verband staan met het vervoer zoals dat normaal moest worden uitgevoerd. Invoerrechten of accijnzen die door het niet kunnen zuiveren van documenten verschuldigd zijn, vallen hier niet onder.

De Supreme Court heeft in zijn uitspraak expliciet gekozen voor de ruime interpretatie. Dit betekent dat JTI de accijnzen aan Jakubowski ongelimiteerd zal moeten vergoeden. Dit is diametraal anders in Nederland, waar sinds de zaak Phillip Morris/Van der Graaf II de heersende leer is, dat deze kosten het gevolg zijn van het verlies van de goederen en geen verband houden met het vervoer zelf. Met andere woorden, als de wegvervoerder deze zaak in Nederland voor de rechter had kunnen brengen, had het naar alle waarschijnlijkheid een half miljoen pond aan accijnzen gescheeld. Hieruit blijkt dat de verschillen tussen landen groot zijn en dat met forumshoppen veel winst behaald kan worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement