Het probleem zit hem in de materialen die koolstofvezel of glasvezel bevatten. De oude bladen komen volgens Kurth vaak op stortplaatsen in het buitenland terecht.

Hij dringt er bij fabrikanten op aan windturbines zo te bouwen dat ze na hun levensduur van ongeveer twintig jaar in verschillende onderdelen kunnen worden opgesplitst om te kunnen hergebruiken. “De recyclebare materialen moeten terug de kringloop in in plaats van ze alleen maar te verbranden”, aldus de voorzitter.

Hij noemt het betreurenswaardig dat het afvalprobleem niet wordt meegenomen in de energietransitie. Kurth hoopt dat de Duitse regering volgend jaar harde doelen stelt in een strategie voor een circulaire economie.