Ondernemersorganisaties willen fors minder regeldruk voor mkb

'Last van verstikkende regels'

Ondernemersorganisaties willen een stevige aanpak van het volgend kabinet om de aanzwellende regeldruk voor ondernemers in te dammen. Keiharde, afrekenbare reductiedoelstellingen zijn daarbij noodzakelijk, zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en andere brancheorganisaties. Er komen volgens de organisaties alleen maar regels bij, ook vanuit Brussel, maar er gaat zelden iets af.

Foto: Shutterstock

De ondernemersorganisaties reageren daarmee op de voortgangsrapportage regeldruk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die laat zien dat bijna een derde van de regels nauwelijks uitvoerbaar is voor ondernemers en dat in toenemende mate extern advies nodig is om überhaupt aan regelgeving te kunnen voldoen. Dat drijft de toch al gigantische kosten van regeldruk op tot onaanvaardbare proporties, waarschuwen ze.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk maakte in mei bekend dat de regeldrukkosten alleen al in 2022 met ruim 400 miljoen euro zijn gestegen, terwijl er nog geen 12 miljoen euro is afgegaan. Onder het kabinet-Rutte III ging het in totaal om een toename van minstens 5 miljard euro.

Last van verstikkende regels is volgens de organisaties nog steeds een van de vaakst gehoorde klachten van ondernemers. Hier ligt dan ook een grote uitdaging voor een volgend kabinet. Met alle transities die gaande zijn en de investeringen die dat vraagt, hebben ondernemers volgens de belangenorganisaties lucht nodig. “Verminderen van de regeldruk, onder andere door meer uitzonderingen voor het mkb en het schrappen van onwerkbare regels, is een van de makkelijkste en goedkoopste dingen die een nieuw kabinet kan doen om hen wat meer ruimte te geven.”

De Europese Commissie heeft inmiddels een harde reductiedoelstelling om 25 procent van haar rapportageverplichtingen te schrappen. In Nederland is volgens de organisaties zelfs meer nodig. Ook moet in Nederland, net als in Brussel, veel vaker worden overwogen om kleine bedrijven uit te zonderen van nieuwe en bestaande wetgeving.

Volgens de organisaties is de regeldruk het grootst in het sociale domein van het werkgeverschap. Het gaat dan onder meer om de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte, de transitievergoeding en de vele arboregels. Een positief punt is volgens de organisaties wel dat de huidige regeldrukaanpak van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat al veel steviger is dan onder de twee vorige kabinetten.

Ondernemersorganisaties willen fors minder regeldruk voor mkb | NT

Ondernemersorganisaties willen fors minder regeldruk voor mkb

'Last van verstikkende regels'

Ondernemersorganisaties willen een stevige aanpak van het volgend kabinet om de aanzwellende regeldruk voor ondernemers in te dammen. Keiharde, afrekenbare reductiedoelstellingen zijn daarbij noodzakelijk, zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en andere brancheorganisaties. Er komen volgens de organisaties alleen maar regels bij, ook vanuit Brussel, maar er gaat zelden iets af.

Foto: Shutterstock

De ondernemersorganisaties reageren daarmee op de voortgangsrapportage regeldruk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die laat zien dat bijna een derde van de regels nauwelijks uitvoerbaar is voor ondernemers en dat in toenemende mate extern advies nodig is om überhaupt aan regelgeving te kunnen voldoen. Dat drijft de toch al gigantische kosten van regeldruk op tot onaanvaardbare proporties, waarschuwen ze.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk maakte in mei bekend dat de regeldrukkosten alleen al in 2022 met ruim 400 miljoen euro zijn gestegen, terwijl er nog geen 12 miljoen euro is afgegaan. Onder het kabinet-Rutte III ging het in totaal om een toename van minstens 5 miljard euro.

Last van verstikkende regels is volgens de organisaties nog steeds een van de vaakst gehoorde klachten van ondernemers. Hier ligt dan ook een grote uitdaging voor een volgend kabinet. Met alle transities die gaande zijn en de investeringen die dat vraagt, hebben ondernemers volgens de belangenorganisaties lucht nodig. “Verminderen van de regeldruk, onder andere door meer uitzonderingen voor het mkb en het schrappen van onwerkbare regels, is een van de makkelijkste en goedkoopste dingen die een nieuw kabinet kan doen om hen wat meer ruimte te geven.”

De Europese Commissie heeft inmiddels een harde reductiedoelstelling om 25 procent van haar rapportageverplichtingen te schrappen. In Nederland is volgens de organisaties zelfs meer nodig. Ook moet in Nederland, net als in Brussel, veel vaker worden overwogen om kleine bedrijven uit te zonderen van nieuwe en bestaande wetgeving.

Volgens de organisaties is de regeldruk het grootst in het sociale domein van het werkgeverschap. Het gaat dan onder meer om de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte, de transitievergoeding en de vele arboregels. Een positief punt is volgens de organisaties wel dat de huidige regeldrukaanpak van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat al veel steviger is dan onder de twee vorige kabinetten.