Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft momenteel voor meer dan 1.800 megawatt aan potentiële nieuwe aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet in het havengebied staan. Iets meer dan een derde van die aanvragen stamt uit de laatste paar maanden. De huidige capaciteit ligt op 570 megawatt. ‘Bedrijven vragen steeds meer van het bestaande elektriciteitsnet, dat niet in het zelfde tempo kan worden uitgebreid’, waarschuwt TenneT.

Nieuwe aanvragen voor bijvoorbeeld walstroom of elektrolysers komen op een wachtlijst, omdat bedrijven sneller dan verwacht afscheid willen nemen van fossiele brandstoffen. ‘Waar bedrijven eerder aangaven in 2030 van het gas af te willen gaan, zetten ze nu het liefst morgen al die stap’, aldus de organisatie.

Transformatoren bij Simonshaven

TenneT gaat de komende tien jaar landelijk 13 miljard euro investeren om het netwerk te versterken en uit te breiden. De grootste capaciteitsuitbreiding komt met de oplevering van drie extra transformatoren bij Simonshaven, maar die zijn pas tussen 2027 en 2029 gereed.

Totdat de uitbreidingen zijn gerealiseerd, is de enige oplossing volgens Tennet om de drukte op het hoogspanningsnet in de haven te minimaliseren. Wanneer het net efficiënter wordt benut, ontstaat ruimte, is de gedachte. Zo wordt onderzocht waar er klanten zijn die tegen een vergoeding tijdens piekmomenten het net willen ontlasten, die willen bijdragen aan netbalancering of die bijvoorbeeld meer tijdens daluren van de netcapaciteit willen gebruikmaken.

Die congestie-onderzoeken moet in de tweede helft van 2023 duidelijk maken waar nog ruimte zit in ontlasting voor de haven.

Urgentie is groot

‘Heel zorgelijk’, noemt Bas Janssen van ondernemersvereniging Deltalinqs de situatie. Janssen roept Den Haag op om tempo te maken met het aanleggen van infrastructuur. ‘Daar ligt de crux. Wij staan klaar voor de energietransitie. Dat delen van het net in de haven aan de maximale capaciteit zitten, strookt simpelweg niet met de verduurzamingsambities. De urgentie is groot genoeg, hoe kan het dan dat de kabel bij wijze van spreken niet dik genoeg is?’

Het gevaar bestaat volgens Janssen dat bedrijven hun investeringen en werkwijzen herzien. ‘Het gaat hier om internationaal opererende bedrijven. Als Nederland voorop wil lopen, dan moet hier prioriteit aan worden gegeven.’

Ook het Havenbedrijf Rotterdam noemt het ‘zorgelijk’ dat het gebrek aan infrastructuur de beperkende factor is in verduurzamingsinitiatieven. ‘Het klopt dat we in een versnelling zijn gekomen vanwege de gasprijzen en de oorlog in Oekraïne’, zegt woordvoerder Sjaak Poppe van het Havenbedrijf. ‘Maar eigenlijk wil je juist een versnelling, want die CO2-uitstoot moet omlaag.’

Het Havenbedrijf kijkt eveneens naar Den Haag voor verbetering van de situatie. ‘Procedures moeten nu versneld worden’, zegt Poppe. ‘Misschien is niet alle aangevraagde capaciteit nodig, maar feit is dat er veel méér nodig is dan nu beschikbaar. Dat we tegen de grenzen aanlopen, is een rem op de energietransitie.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement